Accès obert Vols més informació?

Especialització de Ciutats més Intel·ligents i Ciutadania

Objectius

 

 • Oferir els continguts i les activitats formatives que promoguin que els estudiants siguin capaços d'analitzar i avaluar les realitats urbanes des d'una perspectiva integral i transversal.
   
 • Oferir activitats formatives i espais de treball en línia adequats perquè els estudiants puguin adquirir les capacitats d'exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat i l'urbanisme.
   
 • Oferir les activitats formatives que possibilitin als estudiants aplicar els coneixements teòrics a la pràctica, mitjançant l'elaboració de propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes.
Perfil

El perfil preferent de l'estudiant és pluridisciplinari, procedent dels àmbits de l'arquitectura, les enginyeries, l'administració i la direcció d'empreses, l'Administració pública, l'economia, el dret, les ciències polítiques, l'urbanisme, la sociologia, l'antropologia, la geografia, la psicologia (social, comunitària, de la ciutat o urbana) o les ciències ambientals.

Competències

Competències generals

 • Pensar i raonar de manera analítica i crítica.
 • Generar i proposar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de realitats concretes.
 • Treballar de manera col·laborativa en un entorn pluridisciplinari, aprenent dels altres i amb els altres, per al desenvolupament de nou coneixement.
 • Comprendre el llenguatge i les propostes d'altres especialitats.


Competències específiques de la titulació

 • Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris eticopolítics que orientin propostes d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.
 • Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de forma lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinària.
 • Incorporar en positiu propostes d'altres agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat amb la finalitat de promoure una millor participació i avançar en el procés de presa de decisions.
 • Elaborar i gestionar amb èxit propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de integralment a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.
 • Aprofitar de forma crítica les oportunitats que ofereix la revolució digital per a l'elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.


Competències transversals de la UOC

 • Usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicar-se eficaçment de forma escrita per a la vida acadèmica i professional.


Resultats d'aprenentatge del conjunt de les assignatures:

 • Descriure els processos de conformació de les regions metropolitanes i argumentar sobre els seus desafiaments i implicacions en la governabilitat, la gestió i la planificació d'un territori concret.
 • Contrastar i argumentar sobre els principals conceptes associats amb les TIC i els processos de transformació urbana, i avaluar els diferents models de ciutat connectada (centralitzadora x col·laborativa).
 • Elaborar informes i propostes per a estratègies o programes urbans de la ciutat del coneixement.
 • Identificar i analitzar els reptes polítics de les ciutats en l'actualitat i avaluar i comparar el grau d'autonomia local de diferents realitats urbanes.
 • Analitzar els fonaments del govern obert i la participació ciutadana, i avaluar experiències concretes.
 • Identificar els actors, sistemes d'informació i infraestructures que actuen en el desenvolupament de les ciutats connectades, obertes i col·laboratives, i proposar un projecte de servei públic, basat en dades i centrat en l'usuari per a una ciutat concreta.
 • Identificar les limitacions de les institucions i avaluar les oportunitats que ofereix la revolució digital en la comunicació, l'organització i l'acció polítiques.
 • Analitzar i valorar els moviments en xarxa i les pràctiques tecnopolítiques emergents en l'actualitat com a via de l'apoderament de la nova ciutadania.
 • Identificar, analitzar i avaluar les febleses, fortaleses i oportunitats de l'escenari econòmic actual d'una ciutat o territori i determinar els actors econòmics que incideixen en aquest i en la seva capacitat competitiva.
 • Identificar i sintetitzar els principals elements estratègics que poden impulsar una economia urbana al servei dels seus ciutadans i establir estratègies i plans d'actuació, en un equip multidisciplinari, que situïn el ciutadà al centre del pla o que contribueixin al canvi cap a una economia ciutadana.
A qui es dirigeix

El programa Ciutat i Urbanisme al qual pertany aquesta especialització es dirigeix a aquelles persones que vulguin aprofundir, reciclar o actualitzar els seus coneixements sobre la ciutat del segle xxi, els seus mecanismes de gestió, les polítiques urbanes i les eines d'anàlisi i intervenció per al disseny de polítiques integrals que promoguin el dret a la ciutat. L'especialitat no renuncia al caràcter transdisciplinari del programa, per la qual cosa es dirigeix a professionals o acadèmics de diferents disciplines.

Sortides professionals

L'especialització capacita l'estudiant per a treballar en equips multidisciplinaris en els sectors següents:

 • Administració pública en l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme, tant en el quadre tècnic com polític.
 • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats.
 • Investigació o docència que tenen com focus les realitats urbanes.

Pròxima matrícula:
maig 2022

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Sessió informativa del curs d'especialització de Ciutats més Intel·ligents i Ciutadania

11 de juliol, 18.00h Edifici UOC, 22@, Rambla de Poblenou. 156. Sala 0B. BarcelonaInformació i inscripcionsMatrícula anticipada

20% dte. per matrícula anticipada fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.