Accès obert Vols més informació?

Especialització d'Usos de la Intel.ligència de Negoci en l'Empresa

Aquesta especialitat es dirigeix a proporcionar al professional de perfil més empresarial casos pràctics d'ús de la intel·ligència de negoci tant en l'estratègia d'empresa com en la gestió operativa dels processos de negoci més importants: gestió economico-financera, màrqueting i vendes, operacions i logística, etc.


L'especialitat de Usos de la Intel·ligència de Negoci en l'Empresa (16 crèdits) té una durada d'un semestre i es compon de les assignatures següents:
 

Es compon de les assignatures següents:

  • Gestió economicofinancera: casos de negoci (4 crèdits) En aquesta assignatura, mitjançant casos pràctics, s'analitza l'ús de sistemes d'intel·ligència analítica en els processos de gestió i seguiment pressupostari, gestió de tresoreria i finances estratègiques i operatives, en diferents sectors econòmics. L'estudiant treballa amb eines ofimàtiques (XLS, PPT), de anàlisi (R) i de reporting (QlikView i Tableau).
  • Màrqueting i vendes: casos de negoci (4 crèdits) En aquesta assignatura, l'estudiant estudia l'ús d'eines de business intelligence en una de les àrees en les quals l'ús de la intel·ligència de negoci està més desenvolupat i és més prometedor. S'hi analitzen els conceptes i bones pràctiques de recerca de mercat, gestió de les vendes i les relacions amb els clients i anàlisis i predicció del comportament dels clients (customer analytics). L'estudiant treballa amb eines ofimàtiques (XLS, PPT), estadístiques (R), i de reporting i d'anàlisi (QlikView o Tableau).
  • Operacions i logística: casos de negoci (4 crèdits) S'hi treballen els usos del BI en la cadena de subministrament (aprovisionament, producció, gestió de magatzems, transport i distribució al punt de venda) i les noves aplicacions vinculades a la internet de les coses (IoT) i els sistemes d'informació geogràfica. L'estudiant treballa amb eines ofimàtiques (XLS, PPT), estadístiques (R), de reporting i anàlisi (QlikView o Tableau), així com exercicis que integren sistemes d'informació geogràfica de codi obert.
  • Recursos humans: casos de negoci (4 crèdits) L'analítica de recursos humans (HR analytics) també anomenada anàlisi de talent, és l'aplicació de tècniques sofisticades de mineria de dades i Business Analytics a les dades de recursos humans. Mitjançant un cas pràctic, l'estudiant veurà com es poden aplicar aquestes tècniques per a una gestió estratègica eficaç dels recursos humans, de manera que els objectius de negoci es cpuedan complir d'una rorma ràpida i eficient, obtenint un rendiment òptim sobre el capital humà. Durant el curs, l'estudiant treballa amb eines ofimàtiques (XLS, PPT), d'anàlisi (R) i de reporting (QlikView o Tableau).

 

Eines de programari

 El programa aspira aque els professionals de perfil i vocació més tecnològica adquireixin competencies de captura, procesament, enmagatzemament  i análisi de grans volums de dades i/o no relacionals (Big Data).


La UOC té acords de col·laboració estable amb els programes acadèmics d'IBM, Microsoft, Oracle, Dataiku, Databricks, Cloudera, Tableau i QlikView. Així mateix, contínuament estem avaluant altres eines i acords amb altres fabricants.


La UOC ha tingut tradicionalment un compromís amb el programari de codi obert, especialment en l'àmbit de la intel·ligència de negoci. La nostra eina de referència en anàlisi estadística i mineria de dades és R, per a l'ús de la qual disposem de manuals, tutorials i una web de continguts. La nostra eina de referència en l'explotació i anàlisi de dades massives són Apache Hadoop i Apache Spark. Per a l'aprenentatge de bases de dades NoSQL utilitzem eines com MongoDB, Riak o Neo4j.


Depenent de les exigències de rendiment del programari, algunes aplicacions es poden descarregar en l'ordinador de l'estudiant o bé accedir a màquines virtuals d'Amazon i Azure des de la mateixa aula. Aíxí com programari en modalitat acadèmica en el núvol de fabricants com Databricks o Dataiku.

En la descripció de cada especialitat i assignatura, s'inclouen les eines que s'utilitzen per a l'aprenentatge. Aquesta descripció pot canviar en cada convocatòria en funció de les necessitats docents, l'actualització del programa i la relació amb fabricants actuals o nous.

Es recomanable disposar de màquines i SO de 64 bits i 4 GB de RAM mínim (6 GB recomanades).

 

Recursos comuns per a l'aprenentatge

L'estudiant disposa al llarg del programa de recursos comuns de suport i aprenentatge:

 
  • Una assignatura transversal optativa d'adquisició de competències digitals (Aprofitar les TIC en postgrau), que té per objecte familiaritzar-se amb l'ús de les eines del campus i aules de la UOC, i la formació en tècniques d'informació i comunicació social per a la formació virtual.
  • Un laboratori de pràctiques i serveis de suport en l'ús de les eines. El programa té acords amb els principals fabricants de programari de BI i big data, amb empreses d'infraestructura virtualitzada i amb un laboratori d'eines de programari de codi obert.
  • Un tutor assignat al llarg de tot el programa, per al seguiment individualitzat del progrés de l'estudiant, la resolució d'incidències administratives i la coordinació amb els docents. L'aula de tutoria proporciona també informació d'actualitat, anuncis d'esdeveniments i cursos i ofertes de treball.
  • Un conjunt de recursos per a l'aprenentatge no guiat: un  parell de blogs sobre temes d'actualitat, un canal de vídeo, diverses webs pròpies, una wiki sobre l'ús de les eines de laboratori, un repositori de casos i projectes de finalització de carrera, accés a les bases de dades de l'empresa de prospectiva Gartner, a la Biblioteca Virtual de la Universitat i a la xarxa de recursos de les biblioteques públiques.
  • Recursos d'anivellament, com ara tutorials, vídeos i materials docents d'altres programes de la UOC, per a aquells estudiants que presentin mancances de formació en àmbits d'empresa, sistemes d'informació, estadística o tecnologies.
  • Una borsa de treball, tant per a ofertes de feina estable com per a fer pràctiques voluntàries en empreses.

Pròxima matrícula:
novembre 2020

Consulta el procés de matrícula


Matrícula anticipada


10% dte. si et matricules fins al 7 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE