Accès obert Vols més informació?

Protecció de la Innovació i Transferència de Tecnologia

Especialització

Objectius

 • Conèixer els requisits del sistemes de gestió de l'R+D+i.
 • Promoure les patents com a transferencia tecnológica de l'R+D+i de les empreses i com a actiu amb valor comercial.
 • Conèixer els elements que permeten protegir la innovació.
 • Entendre i aplicar els conceptes de vigilància tecnológica i inteligencia competitiva.
 • Aplicar les eines per a l'explotació i la venda de les innovacions i els seus drets.

Perfils

Els perfils professionals als quals s'adreça tant el màster de Direcció i gestió de la innovació, com els postgraus i el cursos d'especialització són els següents:

 • Directors generals i gerents d'empreses i entitats públiques
 • Persones interessades a saber com dirigir una organització en l'era de la societat del coneixement
 • Responsables d'organització i producció
 • Responsables d'innovació
 • Consultors i assessors d'empreses i entitats públiques
 • Tècnics d'organització
 • Directius d'empreses amb necessitat d'innovar
 • Responsables de recursos humans 
 • Tècnics de disseny
 • Tècnics de gestió
 • Persones interessades en la gestió de la innovació i en la gestió de projectes
 • Tècnics gestors d'innovació
 • Directius de qualsevol tipus d'empresa o entitat pública
 • Persones que es dediquen a l'R+D+i que vulguin gestionar la propietat industrial i intelectual
 • Inversors
 • Persones que vulguin dedicar-se al món de les patents
 • Directius i tècnics de qualsevol departament
 • Directius i tècnics d'empreses de nova creació (start ups)

Competències

 • Capacitat per gestionar la transferencia de tecnología de les activitats R+D+i
 • Capacitat per identificar oportunitats tecnològiques (tech challenges)
 • Capacitat per gestionar l'R+D+i
 • Capacitat per protegir la innovació a partir de la gestió dels drets de la propietat industrial i intelectual

A qui es dirigeix

Integrant tots els perfils de formació, es conclou que el màster de Direcció i gestió de la innovació va dirigit a:

 • Directors generals i gerents d'empreses i entitats públiques
 • Persones interessades a saber com dirigir una organització en l'era de la societat del coneixement
 • Responsables d'organització i producció
 • Responsables d'innovació
 • Consultors i assessors d'empreses i entitats públiques
 • Tècnics d'organització
 • Directius d'empreses amb necessitat d'innovar
 • Responsables de recursos humans 
 • Tècnics de disseny
 • Tècnics de gestió
 • Persones interessades en la gestió de la innovació i en la gestió de projectes
 • Tècnics gestors d'innovació
 • Directius de qualsevol tipus d'empresa o entitat pública
 • Persones que es dediquen a l'R+D+i que vulguin gestionar la propietat industrial i intelectual
 • Inversors
 • Persones que vulguin dedicar-se al món de les patents
 • Directius i tècnics de qualsevol departament
 • Directius i tècnics d'empreses de nova creació (start ups)

Pròxima matrícula:

Juny 2019

Consulta el procés de matrícula


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE