Accès obert Vols més informació?

Especialització de La Planificació Financera

Objectius

L'especialització de Planificació Financera té com a objectiu que l'estudiant sigui capaç de: 

 1. establir estratègies, polítiques i objectius des de la direcció financera en sintonia amb l'estratègia de l'empresa, 
 2. liderar processos de desenvolupament i canvis organitzatius alineats amb les necessitats estratègiques de l'empresa, i 
 3. adquirir coneixements i eines per avaluar l'impacte de les intervencions en la gestió de la direcció financera.

Els resultats que es persegueixen són:

 • Analitzar i identificar el capital circulant i el flux de fons de les operacions d'explotació.
 • Interpretar com el nivell de cada massa que compon el circulant operatiu de l'empresa està condicionada i condiciona l'explotació de les operacions i el resultat econòmic de l'organització.
 • Entendre i interpretar el cicle de tresoreria de les operacions mitjançant l'anàlisi del període de maduració, amb la diferenciació entre el període de maduració econòmic i financer.
 • Adquirir habilitats per apreciar si els problemes que estan afectant la salut financera, de solvència i de rendibilitat, de l'empresa són d'origen estructural o de funcionament.
 • Determinar la importància de la funció financera integrada i global dins de l'organització d'una companyia.
 • Identificar l'estructura i les interrelacions dels principals mercats financers, i adquirir l'habilitat per obtenir el seu màxim profit dins de les funcions d'un director financer.
 • Saber accedir i utilitzar els principals instruments financers: pagarés, bons, accions, divises, i opinar sobre l'efecte de les operacions financeres en els fons propis d'una empresa que cotitza en borsa.
 • Analitzar el procés financer de les principals operacions corporatives.
 • Determinar l'estructura òptima de finançament i la política de dividends d'una organització.
 • Calcular el cost de capital, segons l'estructura financera escollida, i obtenir la rendibilitat mitjana que pot esperar l'accionista en funció del risc operatiu i financer.
 • Augmentar l'efectivitat i les habilitats respecte a l'anàlisi, la gestió i la comprensió de les finances corporatives. 
 • Categoritzar eficaçment el passiu de l'empresa com a factor clau del seu èxit. 
Perfils

L'especialització proporciona diverses oportunitats professionals. Es desenvoluparan les competències que permetin concretar actuacions i incidir en l'aplicació dels aspectes clau de la direcció financera en diferents àmbits i nivells, tant si són empreses mercantils, organitzacions públiques o institucions sense finalitat de lucre. Els àmbits d'actuació professional i les funcions pels quals capacita el màster són:

Directius de les empreses i organitzacions. 

 • Responsables directes de les polítiques de la direcció financera.
 • Professionals liberals de l'àmbit de la consultoria i de l'assessorament de les empreses.
 • Col·lectius de persones que precisen un lideratge professional en la direcció financera.

Addicionalment, és una eina útil per a professionals implicats en processos de canvi a les organitzacions, per a qualsevol càrrec de gestió que independentment de la seva responsabilitat funcional vulgui conèixer, comprendre i aplicar les tècniques i instruments en l'àmbit de la planificació financera. 

Competències

Competències bàsiques:

CB8 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Saber comunicar les conclusions ¿i els coneixements i raons últimes que les sustenten¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències generals:

CG1- Analitzar i resoldre problemes de l'àmbit financer en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que es pugui respondre satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials i aconseguir resultats eficients.

Competències transversals:

CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.

Competències específiques:

CE2 - Dissenyar la planificació financera, tant a curt com a llarg termini, en funció de l'anàlisi de la situació actual, les futures expectatives i els nivells de risc que l'organització decideixi assumir, amb un elevat sentit de la responsabilitat social.

CE3 - Identificar, seleccionar i valorar la idoneïtat de projectes d'inversió i el seu finançament més adequat per a l'estratègia global de l'entitat, en el marc de la responsabilitat social.

CE4 - Analitzar el funcionament de l'àrea de gestió financera i dissenyar estratègies que promoguin la seva millora contínua i la del conjunt de l'organització.

CE6 - Analitzar i avaluar les principals operacions i actors financers globals en mercats financers internacionals.

CE7- Dissenyar i implementar tasques de recerca i anàlisi de dades, utilitzant tècniques innovadores i aplicables en l'àmbit financer.

Matrícula oberta


Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.