Accès obert Vols més informació?

Innovació i Project Management

Especialització

El programa proporciona la capacitat per supervisar tots els elements que intervenen en el procés de gestió de la innovació -Business Innovation Model-, a partir de l'aplicació dels aspectes fonamentals de la direcció i la gestió de projectes -Project Management-, buscant resultats i avaluant i mesurant els projectes d'innovació R+D+i.

Crèdits: 13 ECTS

Data: 14 març 2018

Títol: Innovació i Project Management

Idioma: castellà

Es presenta una visió general del procés de gestió de la innovació per ajudar a entendre'l de manera global i aprofundir els aspectes clau. Es facilita un esquema general d'actuació per a la gestió de la innovació que permeti obtenir beneficis econòmics i socials amb les noves idees. A partir de l'entorn, el cicle de vida, les persones interessades, els rols i les àrees de coneixement que intervenen en la direcció i la gestió de projectes, es portarà a terme la planificació, l'execució, el seguiment, el control i el tancament del projecte.

El programa destaca pel caire professionalitzador, el caràcter pràctic i la útilitat dels aprenentatges, el feedback i el tractament individual i personalitzat del participant, la metodologia dels casos pràctics, l'avaluació continuada i l'anàlisi de casos d'estudi que permeten aplicar les habilitats clau del curs a la pròpia empresa o organització.

Des de la seva posada en marxa l'any 1999, i al llarg de vint edicions, més de 1.600 estudiants han fet estudis en els programes de l'Àrea d'Innovació i Qualitat de la UOC.

Segueix-nos a Twitter @UOCecoempresa - #UOCinnova

Pròxima matrícula:

Juny 2019

Consulta el procés de matrícula
Sessió informativa Estudis d'Economia i Empresa1 de març de 2018, 18.00 h.

La UOC organitza una sessió informativa dels màsters universitaris, màsters propis, diplomes de postgrau i especialitzacions dels estudis d'Economia i Empresa per a les persones interessades


Informació i inscripcions


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE