Accès obert Vols més informació?

Gestió de la Qualitat

Especialització

Objectius

 • Interpretar i aplicar els requisits de la normativa vigent als sistemes de gestió de la qualitat i a altres sistemes de gestió.
 • Aplicar criteris de selecció i priorització d'accions de millora contínua.
 • Obtenir els punts forts, les àrees de millora i els punts de vista d'una empresa o organització aplicant un model d'excel·lència empresarial.
 • Aplicar les tècniques que assegurin la qualitat total en les diferents transaccions de l'empresa o organització.
 • Gestionar de manera integrada els sistemes d'una empresa.
 • Conèixer i utilitzar les eines avançades de millora de la qualitat.
 • Conèixer i aplicar els principis per dur a terme auditories de sistemes de gestió.

Perfils

El programa no exigeix formalment una formació o titulació específica d'origen.

El perfil del participant del curs correspon a professionals de tot tipus d'organitzacions que desenvolupin la seva activitat en les diferents baules de la cadena de valor, proporcionant capacitats per a planificar l'estratègia, compartir valors i generar cultura d'innovació, estar en disposició d'adaptar-se a les tendències clau d'una societat en transformació permanent i afrontar els reptes actuals de la planificació estratègica, la direcció i la gestió de la innovació, i la direcció i la gestió de la qualitat.

El perfil de titulació d'entrada correspon a tots els graduats i titulats universitaris que, independentment del títol que tinguin, hagin adquirit experiència en el desenvolupament de la seva activitat professional en l'àmbit de la direcció i la gestió d'empreses o tinguin interès a exercir responsabilitats directives i millorar el seu acompliment professional. Per tant, el programa també s'adreça a un perfil de llicenciats i graduats en disciplines diferents a l'economia i l'empresa, que necessiten coneixements de direcció i gestió d'empreses per a la seva promoció professional.

També hi ha la possibilitat de fer el curs sense titulació universitària oficial reconeguda, aprofitant l'orientació professional del programa.

Competències

 • Capacitat per a planificar i organitzar l'empresa per tal d'implantar sistemes de gestió de la qualitat
 • Capacitat per a fer auditories dels sistemes de gestió en la mateixa empresa i en altres organismes
 • Capacitat per a implantar de forma efectiva un sistema integrat de gestió
 • Capacitat per a interpretar i aplicar els criteris del model EFQM d'excel·lència empresarial

A qui es dirigeix

 • Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions
 • Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la qualitat a les seves organitzacions
 • Responsables de les diverses àrees funcionals que abasten la cadena de valor d'una empresa o organització
 • Responsables d'innovació i de qualitat
 • Tècnics i gestors d'empreses i organitzacions
 • Emprenedors, directius i tècnics d'empreses de nova creació (start-ups)
 • Consultors i assessors d'empresa i d'organitzacions

Sortides professionals

El programa destaca pel caràcter professionalitzador, el caire útil i pràctic dels aprenentatges, el feedback, el tractament individual i personalitzat del participant, la metodologia dels casos pràctics, l'avaluació contínua i els casos d'estudi que permeten aplicar les habilitats clau del màster a l'empresa o organització pròpia.

Aquest enfocament pràctic del curs contribueix a la formació contínua de professionals en actiu, perquè aprofundeix en diferents eines de gestió per a aconseguir el desenvolupament professional, i augmenta l'ocupabilitat i les oportunitats de promoció professional dels participants.

Per tant, contribueix a incrementar la competitivitat professional del participant, com també les sortides professionals en àmbits de coneixement com ara l'estratègia, la direcció i la gestió de la innovació, i la direcció i la gestió de la qualitat.

La demanda social i professional del programa es constata pel nombre elevat de professionals -més de 2.200 estudiants- que han seguit els diferents plans formatius al llarg de més de trenta edicions des de la posada en marxa, el curs 1999-2000, dels programes de l'àrea d'innovació i qualitat de formació de postgrau de la UOC.

Es pot ampliar informació sobre sortides professionals del curs consultant l'apartat «A qui es dirigeix».

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Sessions informatives Estudis28 de febrer de 2019, 18:00h

La UOC organitza, entre gener i març, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades


Informació i inscripcions

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació