Accès obert Vols més informació?

Especialització de Gestió Comptable

Consolidació d'estats financers (3 ECTS)

 • Combinacions de negocis i consolidació
 • Procés i mètodes de consolidació
 • Comptes anuals consolidats

Normes internacionals de comptabilitat (NIC/NIIF) (3 ECTS)

 • L'harmonització comptable a la Unió Europea
 • Adopció per primera de les NIC/NIIF
 • Els estats financers en les NIC/NIIF
 • Normativa relativa a elements de l'actiu
 • Normativa relativa a elements del patrimoni net i passiu
 • Normativa relativa a elements d'ingressos i despeses

Comptabilitat financera: el Pla General de Comptabilitat (4 ECTS)

 • El marc conceptual de la comptabilitat
 • Els comptes anuals
 • Normes de registre i valoració

Comptabilitat de costos (4 ECTS)

 • Introducció
 • Models europeus i anglosaxons
 • Models bàsics de costos: costos d'absorció i costos directes
 • El model ABC
 • El resultat analític
Recursos per a l'aprenentatge

D'entre els diferents recursos docents de les assignatures del programa destaca el material didàctic, que recull el contingut bàsic que serà objecte d'estudi d'una manera rigorosa i pedagògica. Aquest material didàctic ha estat dissenyat en coherència amb la metodologia educativa de la UOC i presenta un format eminentment basat en el Web.

Pròxima matrícula:
maig 2021

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació