Accès obert Vols més informació?

Bases de Dades per a Entorns Analítics

Especialització

Objectius

 D'acord amb les tendències actuals en formació universitària i amb l'experiència de la UOC en programes virtuals, el curs d'especialització en Bases de Dades per a Entorns Analítics es dirigeix a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic, principalment mitjançant l'ús de casos de negoci, mètodes i eines de treball, dins del rigor i el marc científic d'un programa universitari.


Aquesta especialització introdueix l'estudiant en les tecnologies que donen suport als sistemes i serveis BI: bases de dades i sistemes d'emmagatzematge i mineria de dades.


El curs està pensat per a un  perfil tecnològic (dissenyadors, analistes, programadors, configuradors i responsables dels serveis tècnics que conformen les solucions d'intel·ligència de negoci: bases de dades, emmagatzematge i mineria de dades, extracció, tractament i càrrega de dades, construcció d'aplicacions d'usuari, etc.).
 
Els objectius específics són els següents:

 • Conèixer i saber organitzar diferents estructures de dades i crear un magatzem de dades (data warehouse).
 • Saber utilitzar eines d'anàlisi multidimensional (OLAP) i crear, en col·laboració amb els analistes de dades i departaments usuaris, cubs d'anàlisi.
 • Saber dissenyar, parametritzar o construir sistemes complexos d'intel·ligència de negoci i assegurar-ne el manteniment, treballant sobre eines específiques.
 • Saber explotar i administrar sistemes complexos de magatzem de dades.

Perfils

L'especialització de Bases de Dades per a Entorns Analítics es dirigeix a perfils tècnics i enginyers informàtics o de telecomunicació , analistes de dades en departaments de control de gestió o altres, matemàtics o candidats amb una experiència professional equivalent.

Competències

El programa està preparat per al desenvolupament de capacitats pràctiques d'ús de sistemes d'intel·ligència de negoci i big data, dins d'un marc conceptual propi basat en les bones pràctiques i el coneixement científic.


El disseny d'aquesta titulació pròpia segueix les recomanacions i metodologia de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i per tant es basa en l'adquisició de competències per al treball professional en empreses privades i organitzacions públiques.


Per conèixer detalladament les competències que s'adquireixen, recomanem la lectura dels apartats «Objectius» i «Programa acadèmic».

 

A qui es dirigeix

Aquest curs es dirigeix a professionals i comandaments d'empreses i organitzacions, caps de projecte, consultors i proveïdors de productes i serveis, que en el seu àmbit professional han de tractar amb processos relacionats amb l'ús o la implantació de solucions de business intelligence.

D'acord amb la nostra experiència al llarg dels últims onze anys, els estudiants d¿aquest programa procedeixen dels següents àmbits:

 • Departaments de Control de Gestió en l'àrea economico-financera, de màrqueting i vendes i altres.
 • Centres de competències d'Intel·ligència de Negoci, big data o departaments especialitzats en Anàlisi de Dades.
 • Departaments d'Organització i Sistemes i Tecnologies de la Informació.
 • Consultors i implantadors de programari estàndard d'Intel·ligència de Negoci, siguin de perfil de negoci o de perfil tecnològic.
 • Emprenedors que han iniciat un projecte de negoci de productes i serveis de business intelligence i big data o volen fer-ho.

A causa de l'evolució del sector i les empreses, és freqüent que realitzin el nostre programa professionals amb diferents nivells d'experiència que necessiten reorientar la seva carrera professional.


Finalment, en els últims anys, els programes d'Intel·ligència de Negoci i Big Data estan complint un paper de programa de continuïtat per a estudiants que han completat un grau i volen ocupar-se ràpidament en un àmbit professional atractiu i de gran demanda.

Sortides professionals

 L'objectiu dels programes en Intel·ligència de Negoci i Big Data de la UOC ha estat tradicionalment la formació de professionals ¿tot terreny¿ amb una formació en anàlisi i solució de problemes de negoci, estadística avançada i mineria de dades i disseny i construcció de sistemes de informació de business intelligence, que podien treballar en diferents departaments de l'empresa o en un centre de competències transversal.
A mesura que aquesta especialitat ha crescut i les empreses reconeixen la necessitat d'aquesta classe de perfils, també ho han fet les diferents sortides professionals:

 

 • Analistes de dades en departaments de control de gestió o altres departaments de l'empresa, especialment en l'àrea de màrqueting i  vendes i en les àrees de producció i operacions.
 • Responsables, caps de projecte o analistes de sistemes d'informació de BI en departaments d'informàtica o tècnics i analistes d'empreses que han adquirit aquesta classe de sistemes o estan a punt de fer-ho
 • Consultors i implantadors de sistemes d'intel·ligència de negoci i big data en empreses de serveis.
 • Emprenedors, que desitgen crear negocis basats en la creació o la implantació de sistemes especialitzats d'intel·ligència de negoci o d'algun dels seus components, així com productes i / o serveis basats en dades.

La UOC disposa d'una borsa de treball i acords amb empreses per a fer pràctiques voluntàries.

Pròxima matrícula:
maig 2020

Consulta el procés de matrícula


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE