Accès obert Vols més informació?

Especialització de Direcció i Gestió de Projectes

El programa facilita l'adquisició de competències per a exercir les funcions pròpies de la direcció i la gestió de projectes a l'empresa. El director de projectes necessita una combinació de coneixements tècnics, capacitat de lideratge i de presa de decisions, visió estratègica i comprensió del valor del projecte per al negoci.

Crèdits: 12 ECTS

Inici: 21 octubre 2020

Títol: Direcció i Gestió de Projectes

Idioma: Castellà

La direcció i gestió de projectes s'ha convertit en un element clau i de caràcter estratègic que repercuteix en la competitivitat de les empreses i dels professionals.

El curs s'emmarca en les àrees de coneixement de la direcció de projectes a partir de l'estàndard internacional PMBOK del Project Management Institute (PMI®).

El primer repte de l'assignatura se centra en les etapes d'innovació i planificació, en les quals s'identifica clarament el valor que cal aportar i es traça un pla per a servir-lo. Aquest pla és el que guiarà l'execució i assegurarà que es treballa per a assolir els objectius acordats, amb els controls necessaris per a garantir que es compleix i que continua sent vigent.

L'equip del projecte és qui trasllada el pla de gestió a la realitat i n'executa els processos, les activitats i les tasques previstes. Per tant, en el segon repte ens centrarem en l'execució, el seguiment i el control, i el tancament del projecte.

Avançarem en l'execució de projectes a partir de gestionar persones, liderar equips, prendre decisions i transferir coneixement, i ho farem amb un enfocament clar cap a la generació de valor per a l'empresa i el client. Analitzarem també per què fallen els projectes i la importància del seguiment i el control per a assolir l'èxit.

Es porta a terme una aproximació de la gestió de persones dins de la direcció de projectes, a partir de l'organització del projecte i de la gestió de les persones interessades. Així mateix, es treballa amb bones practiques i casos reals en l'aplicació de coneixements, habilitats, eines i tècniques necessàries per a complir els requisits del projecte i transferir el coneixement al mercat.

A partir d'aquest marc de referencia de la direcció i gestió de projectes, s'introduiran els grups de processos d'iniciació i planificació, i la seva interrelació amb totes les àrees de coneixement. Convé destacar que una vegada iniciat i autoritzat el projecte, la planificació és el mapa de ruta que ha de garantir els processos d'execució, seguiment i control, per tal d'assegurar que s'obtenen els objectius acordats. L'equip del projecte serà qui portarà el pla de gestió a la realitat.

A continuació aprofundirem en els grups de processos d'execució, seguiment i control, i tancament del projecte. L'execució ens porta a avançar d'acord amb el pla, a actuar consumint els recursos assignats al projecte, tot gestionant persones i dirigint equips. D'altra banda, a partir del seguiment i el control es comprova si els plans s'apliquen correctament per tal d'assolir l'objectiu que perseguim. Per a fer-ho, cal interpretar dades i prendre decisions. Finalment, atesa la naturalesa temporal dels projectes, cal tancar-los, moment que representa una oportunitat per a extreure, documentar i transferir a l'organització el coneixement que pot ser útil per a millorar resultats futurs.

En el curs també es presenten diferents metodologies àgils de gestió de projectes, per respondre al dinamisme dels entorns d'incertesa actuals i impulsar la innovació i la creativitat en els equips. La gestió àgil de projectes constitueix una de les tendències més valorades en els darrers anys, atès que les empreses i les organitzacions s'han vist abocades a introduir entre les seves pràctiques la innovació i el desenvolupament de nous productes i serveis d'una manera accelerada com a resposta als canvis continus i cada cop més ràpìds que s'han produït en l'entorn empresarial i competitiu. Treballarem amb eines com Kaban i Lean, i metodologies àgils com SCRUM. 

Des de la seva posada en marxa l'any 1999, i al llarg de més de trenta edicions que s'han anat adaptant a la demanda professional del mercat i de l'entorn laboral, més de dos mil estudiants han seguit estudis en els programes de l'àrea d'innovació i qualitat de formació de postgrau de la UOC.

 

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa

Matrícula oberta


Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Beques Fundación Randstad per persones amb discapacitat

Fins al 15 de juliol estudiants amb discapacitat poden sol·licitar les beques que ofereixen una bonificació del 90% del cost de la matrícula en cursos d'especialitzacions i postgrau de qualsevol de les àrees de coneixement de la UOC.

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació