Accés obert Vols més informació?

Especialització de Competències d'Anàlisi (Data Literacy)

L'especialització de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) consta de 18 crèdits, té una durada d'un semestre i està formada per les matèries següents:

Assignatura Crèdits ECTS
SQL per a l'anàlisi de dades 6
Anàlisi estadística i programació en R 6
Principis de visualització de dades 6
 
Breu descripció de les assignatures en el conjunt del pla d'estudis:
 
 • SQL per a l'anàlisi de dades (6 crèdits): en aquesta assignatura s'adquireixen els conceptes, els procediments i les bones pràctiques per a la creació i manipulació de les bases de dades relacionals que donen suport a la construcció del magatzem de dades. S'aprofundeix en l'aprenentatge del llenguatge SQL i en el disseny físic de bases de dades, així com en bases de dades orientades a columnes. Aquestes bases de dades es caracteritzen per l'emmagatzematge de les dades en forma de columnes, a diferència de les bases de dades relacionals tradicionals, que realitzen un emmagatzematge per fileres. L'estudiant treballa amb eines especialitzades com PostgreSQL.
 • Anàlisi estadística i programació en R (6 crèdits): en aquesta assignatura l'estudiant treballa amb models teòrics, casos pràctics i eines estadístiques els processos de definició de problemes, la preparació de dades i l'exploració, així com els principals conceptes de la estadística clàssica, com ara correlacions, regressions lineals, etc. L'estudiant rep una formació i pràctica sòlides en la utilització de l'eina R, un estàndard de facto del mercat. Els alumnes treballaran amb el programari RStudio.
 • Principis de visualització de dades (6 crèdits): aquesta assignatura té per objectiu adquirir conceptes fonamentals per presentar informació a usuaris de negoci. S'aprenen els principis de visualització de dades, els elements fonamentals així com el disseny i la construcció de quadres de comandament i històries de dades. També es considera la preparació de dades com a pas inicial per a la presentació de resultats rellevants per a la presa de decisions. L'estudiant utilitzarà eines especialitzades com Tableau Prep i/o Tableau Desktop.
Recursos per a l'aprenentatge

L'origen d'aquests recursos d'aprenentatge és múltiple, es tracta tant de materials didàctics preparats per l'equip d'experts per a la seva activitat docent com de recursos externs.

En la descripció del contingut del curs s'inclouen les eines que s'utilitzen per a l'aprenentatge. Aquesta descripció pot canviar en cada convocatòria en funció de les necessitats docents, l'actualització del programa i la relació amb els fabricants.

A més, al llarg del programa, l'estudiant de l'especialització disposa de recursos comuns de suport i aprenentatge:

 • Un laboratori virtual de llenguatges de programació, que proporciona suport a l'estudiant durant tot el programa en els temes relacionats amb la programació, especialment amb el llenguatge R.
 • Un tutor assignat al llarg de tot el programa, per al seguiment individualitzat del progrés de l'estudiant, la resolució de consultes i la coordinació amb els docents. L'aula de tutoria proporciona també informació d'actualitat, anuncis d'esdeveniments i cursos i ofertes de treball.
 • Un conjunt de recursos per a l'aprenentatge no guiat: un blog sobre temes d'actualitat, un canal de vídeo, diversos webs propis, una wiki sobre l'ús de les eines de laboratori, un repositori de casos i projectes de final de carrera, accés a les bases de dades de l'empresa de prospectiva Gartner, a la Biblioteca Virtual de la Universitat i a la xarxa de recursos de les biblioteques públiques.
 • Ús de DataCamp com a complement d'aprenentatge de R.


Eines de programari


El curs d'especialització de Competències d'Anàlisi (Data Literacy) aspira que els professionals de vocació i perfil més empresarial i funcional puguin adquirir competències bàsiques per a l'anàlisi de dades. 

La UOC té acords de col·laboració estable amb el programa acadèmic de Tableau. Per altra banda, la nostra eina de referència en anàlisi estadística i mineria de dades és R, per a l'ús de la qual disposem de manuals, tutorials i un web de continguts.

Es recomanable disposar de màquines i SO de 64 bits i 4 GB de RAM mínim (8 GB recomanades).

 

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Sessió informativa. Màster d'Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics

Sessió online:
20 de setembre, 18.00 hInformació i inscripcions

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.