Concepte Preu
Preu del curs 1.640,00 €
El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula.
Consulta l'apartat Fraccionament i altres formes de pagament. Al matricular-te, podràs escollir la forma de pagament que més et convingui.

Propera matrícula:
novembre 2022

Informació de matrícula