Accés obert Vols més informació?

Especialització de Protecció de Dades en els Nous Contextos de Tractament de la Informació

El curs d'especialització, que constitueix una de les parts que composen el Postgrau en Protecció de Dades, se centra en tres grans blocs. En primer lloc, els aspectes relatius a la gestió del risc en el tractament de les dades personals, la confidencialitat i la seguretat del tractament. En segon lloc, s'estudia la protecció de dades en sectors on hi ha una normativa específica, com ara l'Administració electrònica, la sanitat, les relacions laborals o les comunicacions electròniques, entre d'altres. Finalment, s'examinen els nous reptes per a la protecció de dades que plantegen els nous contextos de tractament de la informació. S'ha centrat aquest anàlisi en les xarxes socials, els algoritmes i la intel·ligència artificial, el marketing i la publicitat comportamental i el big data.

Crèdits: 16 ECTS

Inici: 22 març 2023

Títol: Protecció de Dades en els Nous Contextos de Tractament de la Informació

Idioma: Castellà

El Reglament 2016/679 recull, entre els principis relatius al tractament de dades personals, el principi d'«integritat i confidencialitat», que implica que les dades s'han de tractar garantint-ne la seguretat. Això comporta un deure d'adoptar activament mesures tècniques i organitzatives adequades per a evitar la pèrdua, la destrucció o el dany de la informació. Aquest curs analitza aquest principi i les seves conseqüències des d'una perspectiva jurídica, estudiant el nou marc que proporciona l'RGPD i la LO 3/2018 LOPDGDD i l'enfocament del risc, però també des d'una perspectiva tècnica en què s'aborda l'anàlisi de la seguretat i l'auditoria de la informació.

En segon lloc, al llarg del curs s'examinen determinats sectors en què es tracten dades personals i que es troben regulats per una normativa específica. S'analitza la regulació de l'Administració electrònica i la protecció de dades; la privacitat i les comunicacions electròniques (aspecte regulat per la Directiva 2002/58 i que està sent objecte de reforma); el tractament de dades amb finalitat policial i judicial (Directiva 2016/680); la utilització de les dades del registre de noms de passatgers (PNR) per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament de delictes de terrorisme i delinqüència greu (Directiva 2016/681); les transferències internacionals de dades; el tractament de dades de salut, i el tractament de dades en el marc de la relació laboral.

Finalment, el curs dedica tot un bloc a aprofundir en els reptes que plantegen els nous contextos i tecnologies de tractament de la informació. Es tracta de fenòmens com les dades massives, que posen en qüestió alguns dels principis en què es basa la protecció de dades personals; la internet de les coses, en què els objectes que ens envolten es poden connectar mitjançant etiquetes RFID i enviar informació constantment, o bé les xarxes socials, en què cal replantejar-se el paper que exerceixen els seus usuaris. Així mateix, es té especialment en compte la irrupció de les aplicacions mòbils, que exigeixen majoritàriament la geolocalització del seu usuari, la publicitat comportamental i el perfilatge, que impliquen un coneixement de l'historial de navegació de l'usuari i, per tant, una intrusió més intensa en la seva esfera personal. El curs també dedica una part a analitzar les qüestions que planteja la intel·ligència artificial, que, mitjançant la programació i el desenvolupament d'algoritmes, permet l'aprenentatge per part de les màquines (per exemple, cotxes intel·ligents).

En general, aquests nous contextos de tractament de la informació no estan dotats d'una regulació específica i completa, tot i que hi ha documents, sobretot en l'àmbit internacional, que estableixen algunes directrius sobre com es fa front als problemes que plantegen.

Aquest constitueix, a grans trets, el contingut del curs d'especialització de Protecció de Dades en els Nous Contextos de Tractament de la Informació, que adreçarà aquestes qüestions tant des d'una perspectiva teòrica com pràctica.

 

Aquesta especialització permet obtenir un Màster Obert.
Coneix els Màsters Oberts descarregant-te aquest fullet. 

 

Propera matrícula:
novembre 2022

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


10% de dte fins al 5 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.