Accès obert Vols més informació?

Protecció de Dades i Comerç Electrònic

Especialització

Aquest curs d'especialització és una de les parts que composen el Postgrau en Protecció de Dades. Les dades de caràcter personal constitueixen la matèria primera de la societat de la informació i el coneixement, alhora que són un dels principals actius de les empreses i l'Administració pública.

 

 

Crèdits: 16 ECTS

Data: 16 octubre 2019

Títol: Protecció de Dades i Comerç Electrònic

Idioma: castellà

Les normes que regulen aquest àmbit formen un entramat cada vegada més complex, integrat per dos grans eixos normatius. El primer inclou, d'una banda, les normes de la Unió Europea i, de l'altra, les normes nacionals. El segon eix conté normes de caràcter general i de caràcter especial.

Pel que fa al primer eix, el de la Unió Europea, el text de referència és la Directiva 95/46, que serà substituïda pel Reglament 2016/679 de 27 d'abril de 2016, conegut com a Reglament general de protecció de dades (RGPD). També destaca la Directiva 2016/680 relativa al tractament de dades personals en l'àmbit penal. A escala nacional s'ha de tenir en compte la LOPD de 1999 i l'RD 1720/2007.

Quant al segon eix, les normes de caràcter general són les directives esmentades i especialment el Reglament 2016/679, com també la LOPD. Les normes de caràcter especial són les que regulen el tractament de dades en determinats sectors, com el comerç electrònic, les comunicacions electròniques, la publicitat i la salut, com també els tractaments específics efectuats per l'Administració pública.

Tant l'RGPD com la Directiva 2016/680 han entrat en vigor, si bé no seran aplicables fins al maig de 2018. Per tant, s'obre un procés d'adaptació de les normes nacionals a les aprovades per la UE.

Els professionals del sector també s'han d'adaptar al nou marc normatiu i en conseqüència cal conèixer els canvis que s'hi introdueixen.

El Reglament 2016/679 modifica aspectes de la regulació existent i introdueix novetats com el principi de responsabilitat proactiva (accountability), nous drets (portabilitat i limitació del tractament) i noves obligacions per al responsable del tractament (avaluacions d'impacte, consulta prèvia, PbD o la introducció de la figura del delegat de protecció de dades).

Així doncs, atès que hi ha un nou enfocament del tractament de dades, cal que les persones que tracten informació personal es familiaritzin amb el nou marc legislatiu i la jurisprudència aplicable a fi d'adaptar-s'hi i adequar-s'hi quan ja sigui plenament exigible.

Aquest curs d'especialització està dirigit a l'anàlisi de les principals qüestions que suscita el tractament de dades en l'àmbit privat i especialment en relació amb el comerç electrònic.

S'ofereix una formació tant teòrica com pràctica específica en un àmbit que exigeix actualització i formació continuada.

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa

 

Pròxima matrícula:

Juny 2019

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació


20% dte. per matrícula anticipadaPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació