Accés obert Vols més informació?

Especialització de Protecció de Dades i Comerç Electrònic

Aquest curs d'especialització és una de les parts que composen el Postgrau en Protecció de Dades. Les dades de caràcter personal constitueixen la matèria primera de la societat de la informació i el coneixement, alhora que són un dels principals actius de les empreses i l'Administració pública.

Crèdits: 16 ECTS

Inici: 19 octubre 2022

Títol: Protecció de Dades i Comerç Electrònic

Idioma: Castellà

 

 

Les normes que regulen aquest àmbit formen un entramat cada vegada més complex, integrat per dos grans eixos normatius. El primer inclou, d'una banda, les normes de la Unió Europea i, de l'altra, les normes nacionals. El segon eix conté normes de caràcter general i de caràcter especial.

Pel que fa al primer eix, el de la Unió Europea, el text de referència és la Directiva 95/46, que serà substituïda pel Reglament 2016/679 de 27 d'abril de 2016, conegut com a Reglament general de protecció de dades (RGPD). També destaca la Directiva 2016/680 relativa al tractament de dades personals en l'àmbit penal. A escala nacional s'estudia amb deteniment la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) que deroga la LOPD de 1999.

Quant al segon eix, les normes de caràcter general són les directives esmentades i especialment el Reglament 2016/679 i, la LOPDGDD. Les normes de caràcter especial són les que regulen el tractament de dades en determinats sectors, com el comerç electrònic, les comunicacions electròniques, la publicitat i la salut, com també els tractaments específics efectuats per l'Administració pública.

Els professionals del sector han d'adaptar-se al marc normatiu integrat per les normes aprovades a nivell de la UE i a nivell estatal.

El Reglament 2016/679 modifica aspectes de la regulació existent i introdueix novetats com el principi de responsabilitat proactiva (accountability), nous drets (portabilitat i limitació del tractament) i noves obligacions per al responsable del tractament (avaluacions d'impacte, consulta prèvia, PbD o la introducció de la figura del delegat de protecció de dades). Alguns d'aquests aspectes son desenvolupats per la LOPDGDD.

Així doncs, atès que hi ha un nou enfocament del tractament de dades, cal que les persones que tracten informació personal es familiaritzin amb el nou marc legislatiu i la jurisprudència aplicable a fi d'adaptar-s'hi i adequar-s'hi.

Aquest curs d'especialització en protecció de dades i comerç electrònic està dirigit a l'anàlisi de les principals qüestions que suscita el tractament de dades en l'àmbit privat i especialment en relació amb el comerç electrònic.

S'ofereix una formació tant teòrica com pràctica específica en un àmbit que exigeix actualització i formació continuada.

 

Descarrega't el fullet informatiu del programaa

 

 

Aquesta especialització permet obtenir un Màster Obert.
Coneix els Màsters Oberts descarregant-te aquest fullet. 

 

Matrícula oberta

10% de dte. per matrícula anticipada fins al 5 de juliol

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


10% de dte fins al 5 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.