Accès obert Vols més informació?

Especialització de Propietat Intel·lectual i Competencia Deslleial

L'especialització es compon de tres assignatures obligatòries:

1. Propietat intel·lectual i industrial (4 crèdits)

En aquesta assignatura s'estudien les qüestions de propietat intel·lectual rellevants per a l'empresa. Estudiarem els drets d'autor i els drets connexos sobre les diferents categories d'obres i prestacions protegides, que poden ser de naturalesa molt variada (textos, imatges, música, produccions audiovisuals, software, videojocs, adaptacions, traduccions, bases de dades, etc.). Examinarem, entre altres punts, com es poden adquirir i transmetre, quin és el règim de les creacions fetes en el marc d'una relació laboral o mercantil, com es poden protegir i quines precaucions cal adoptar per no infringir els drets de propietat intel·lectual de tercers.
També estudiarem els drets de propietat industrial, en particular la protecció de les invencions per mitjà de patents i models d'utilitat, l'adquisició i defensa dels drets de marca, i la protecció dels dissenys industrials.

2. Competència deslleial, publicitat i secrets empresarials (4 crèdits)

Aquesta assignatura tracta, d'una banda, de la protecció i defensa dels secrets empresarials o del know-how davant de la seva obtenció, revelació o utilització il·lícites per part de tercers. Estudiarem el nou règim que deriva de la Llei de secrets empresarials, de febrer de 2019, i les mesures que cal adoptar per obtenir la màxima protecció d'aquests coneixements confidencials. D'altra banda, estudiarem el marc de la competència deslleial, les conductes que es prohibeixen i la manera de perseguir-les. Finalment, encara que molt vinculat a la competència, examinarem els límits legals que té l'activitat publicitària, en particular les diverses formes de publicitat il·lícita, com ara la publicitat enganyosa o deslleial.

3. Mòdul pràctic de propietat intel·lectual i competència deslleial (4 crèdits)

Aquest darrer mòdul és íntegrament pràctic i treballa les matèries estudiades prèviament a les dues assignatures anteriors. Tot i que les altres assignatures també estan molt enfocades a la pràctica, aquest mòdul s'orienta específicament a posar en pràctica els coneixements adquirits, mitjançant exercicis de redacció d'escrits, anàlisi de casos, preparació d'estratègies, etc.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Pròxima matrícula:
novembre 2021

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.