Accès obert Vols més informació?

Especialització d'Imposició Indirecta i Procediments Tributaris

L'especialització en Imposició indirecta i Procediments Tributaris té una durada d'un semestre acadèmic, amb una càrrega total de 15 crèdits ECTS repartits en tres assignatures:

 

Impost sobre el valor afegit i impostos especials (6 crèdits ECTS)

 • Aspectes generals de l'IVA i fet imposable en operacions interiors
 • Fet imposable de l'IVA en operacions exteriors i exempcions
 • Obligats tributaris, repercussió, base imposable i tipus de gravamen de l'IVA  
 • Deduccions de la quota de l'IVA i devolucions
 • Règims especials de l'IVA i gestió  
 • Impostos especials  

Procediments de gestió i inspecció tributàries (5 crèdits ECTS)

 • Principis generals de l'aplicació dels tributs
 • Normes comunes sobre actuacions i procediments
 • Procediments de gestió tributària
 • Procediment d'inspecció tributària

Procediments de recaptació, revisió i sancionador (4 crèdits ECTS)

 • Procediment de recaptació tributària
 • Procediments de revisió tributària
 • Procediment sancionador tributari

Pròxima matrícula:
maig 2021

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació