Accés obert Vols més informació?

Especialització d'Imposició Directa

Objectius
 • Conèixer els trets essencials de cada una de les principals figures tributàries que formen la imposició directa, i també les relacions que és possible establir entre elles.
 • Adquirir una formació sòlida en el coneixement del sistema tributari que asseguri en el futur una relació fluida amb un sistema tributari complex que es troba en un procés de canvi permanent.
 • Ser capaç de localitzar les principals fonts normatives que regulen la imposició directa.

 • Conèixer com es liquiden els principals impostos directes.

 • Saber fer servir les principals eines informàtiques relacionades amb l'àmbit tributari (models, formularis, programes d'ajut en la confecció de declaracions, presentació de declaracions telemàtiques, etc.).

Competències
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi dels conceptes bàsics de fiscalitat.

 • Capacitat d'aprenentatge de les nocions fonamentals de la imposició directa.

 • Capacitat per a aplicar el coneixement tributari a la pràctica.

 • Resolució de problemes tributaris relatius a l'àmbit de la fiscalitat directa.

 • Treball autònom.

 • Comunicació escrita.

 • Comparació i anàlisi de dades de naturalesa tributària.

 • Habilitats bàsiques d'utilització d'Internet.

 • Cerca documental i de fonts de referència tributària en l'àmbit de la fiscalitat directa.


Competències pròpies de la UOC:

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
A qui es dirigeix

L'especialització s'adreça especialment a titulats en Dret, Economia, Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Polítiques, Relacions Laborals o qualsevol altra titulació equiparable que vulguin ampliar o actualitzar els seus coneixements en matèria tributaria, o que desenvolupin la seva activitat professional en l'àmbit jurídic, en el sector financer, en les assegurances o en la direcció d'empreses, entre d'altres.

El curs d'especialització d'Imposició directa s'adreça als qui:

 • Vulguin ampliar, actualitzar o especialitzar els seus coneixements en matèria tributària per a donar resposta a les dificultats derivades de l'exercici de la seva professió.

 • Desenvolupin o desenvoluparan la seva activitat professional en l'assessorament fiscal o comptable (en empreses, particulars, tercer sector, etc.).

 • Treballin en el sector financer, en el de les assegurances, en l'immobiliari, en la consultoria o en l'auditoria.

 • Desenvolupin funcions en la direcció d'empreses.

 • Siguin professionals de l'àmbit jurídic (advocats, notaris, registradors, jutges, etc.).

 • Vulguin accedir a les administracions públiques, en especial, a les tributàries o a la de justícia, o bé s'hi vulguin promocionar.

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.