Accès obert Vols més informació?

Especialització de Fonaments de Compliance

Objectius

Els objectius del curs són els següents:

 • Identificar els orígens i la utilitat dels programes de compliment normatiu.

 • Comprendre la importància de l'ètica i el respecte a la legalitat com a base del programa de compliment normatiu i de la governança i gestió de l'empresa.

 • Conèixer el marc normatiu general que regula la responsabilitat jurídica de l'empresa i els programes de compliment normatiu.

 • Aprofundir en el marc normatiu que configura la responsabilitat de l'oficial de compliment normatiu i figures afins.

Perfils
 • Llicenciats / graduats en Dret, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Polítiques, Informàtica, Relacions Laborals, Auditoria, Criminologia.

 • Empresaris i quadres directius, perits i, en general, tots els graus que es puguin desenvolupar en una empresa.

 • Professionals no graduats / llicenciats que puguin ser triats com a oficials de compliment normatiu en la seva empresa.

Competències
 • Interpretar la normativa vigent en matèria de responsabilitat penal de l'empresa.

 • Conèixer l'estructura i el contingut dels programes de compliment normatiu eficaç.

 • Comprendre la importància dels principis de l'ètica i el respecte a la legalitat en la governança i gestió de l'empresa per al compliment normatiu efectiu i saber-ho aplicar.

A qui es dirigeix
 • Llicenciats / graduats en Dret, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Polítiques, Informàtica, Relacions Laborals, Auditoria, Criminologia.

 • Empresaris i quadres directius i, en general, tots els graus que es puguin desenvolupar en el si de l'empresa, que intervinguin en la creació i el desenvolupament del programa de compliment normatiu i, en general, de la governança de l'empresa.

 • Perits que vulguin dur a terme consultories necessàries per a la creació i el seguiment de programes de compliment normatiu.

 • Professionals no graduats / llicenciats que puguin ser triats com a oficials de compliment normatiu en la seva empresa.

Sortides professionals
 • Oficial de compliment normatiu.

 • Directiu d'empresa especialista en compliment normatiu.

 • Consultor en compliment normatiu: advocats, economistes i qualsevol àrea d'experts i perits com informàtics, criminòlegs, arquitectes, enginyers, farmacèutics, etc.

Matrícula oberta


Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació