Accès obert Vols més informació?

Especialització de Dret Registral i Hipotecari (UOC, Deganat dels Registradors de Catalunya)

ASSIGNATURA EL REGISTRE DE LA PROPIETAT (4 ECTS)
Bloc Jurídic (I)

 • El Registre com a instrument del tràfic jurídic: La seva funció jurídica  i valor social
 • Anàlisi Econòmica del Registre de la Propietat
 • Els Beneficis del Sistema Registral Español
 • El principi de Seguretat Jurídica: Confiança econòmica
 • Altres Principis del Registre
 • La Qualificació com a garantia del sistema.

 Bloc Jurídic (II)

 •  Eines Bàsiques del Registre de la Propietat
 •  Títol Formal i Títol Material
 •  Assentament Registral: Concepte i Classes
 •  Les Fases del Document des de la seva Presentació en el Registre de la Propietat
   

 ASSIGNATURA ELS ASSENTAMENTS. COMPRAVENDA, HERÈNCIA, DONACIÓ, HIPOTECA (4 ECTS)

 Bloc Jurídic Pràctic

 •  Publicitat formal
 •  Entrada i seient de presetnación
 •  La compravenda
 •  Herències
 •  Donacions
 •  La hipoteca
 •  Documents judicials
   

 ASSIGNATURA BASIS REGISTRALS (4 ECTS) *

 •  Marc legal
 •  Eines tècniques

 Les pràctiques duren 4 setmanes, i estan organitzades de dilluns a divendres (4h diàries)

 

 *Les pràctiques presencials poden estar subjectes a canvis aliens a la institució.

Recursos per a l'aprenentatge
Mòduls didàctics específics del curs d'especialització de Dret Registral i Hipotecari produïts per el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya.

Pròxima matrícula:
maig 2021

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació