Accés obert Vols més informació?

Especialització de Dret Registral i Hipotecari (UOC, Deganat dels Registradors de Catalunya)

Objectius

El curs persegueix que l'estudiant adquireixi un coneixement pràctic del dret registral i hipotecari. S'ha procurat que l'enfocament de les diferents activitats i la confecció dels materials docents mantinguin una rigorosa observança de dues regles:

La primera, fer senzilla i amena una matèria que injustificadament es considera en ocasions àrida. Es recorrerà a freqüents exemples per anar aprofundint en qüestions més complexes.

La segona, un enfocament eminentment pràctic de l'estudi: es treballarà amb folis registrals, llibres i altres realitats pròpies d'un registre de la propietat, per a conèixer de primera mà com es gestionen en el dia a dia d'un registre. D'aquí, s'anirà ascendint als problemes més comuns als quals fa front habitualment el personal dels Registres.
Són, en conseqüència, objectius del present curs d'especialització:

 • Dotar dels coneixements i competències necessaris per a esdevenir personal dels registres de la propietat.
 • Dotar dels coneixements i competències necessaris per a aconseguir l'especialització en la pràctica registral immobiliària.
 • Dotar dels coneixements i competències necessaris per a la resolució de les problemàtiques vinculades a l'activitat immobiliària.
Perfils
 • Llicenciats/ Graduats en Dret
 • Que desitgin especialitzar-se en dret registral i hipotecari i que valorin com a sortida professional la de Personal Laboral dels Los Registros de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles, Personal Laboral de Notarías, Gestorías, Departamentos Inmobiliarios de Despachos de Abogados, Consultorías Financieras, Departamentos de Bancos y Fondos de Inversión Especializados en Derecho Registral e Hipotecario.
Competències
 • Saber interpretar els documents que accedeixen a un registre i els textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària.
 • Conèixer els principis registrals com a instrument d'anàlisi.
 • Saber aplicar els coneixements teòrics de dret registral i hipotecari a supòsits fàctics.
 • Conèixer bé el Registre com a instrument del tràfic jurídic.
 • Adquirir habilitats per dur a terme les tasques vinculades als processos de despatx.
 • Conèixer els fonaments de la publicitat formal d'un registre de la propietat i els seus instruments.
 • Dominar els processos vinculats a les operacions de cancel·lació registral d'hipoteques, d'inscripcions d'herències, d'inscripció de donacions, i la seva gestió.
 • Adquirir habilitats per a les operacions de gestió en la inscripció de les titularitats i dominar els aspectes pràctics.
 • Saber resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
 • Aconseguir adquirir competències en aprenentatge autònom i adaptació a les noves situacions.
A qui es dirigeix
 • Llicenciats/ Graduats en Dret
 • Estar cursant o haver cursat estudis jurídics especialitzats en la matèria.
Sortides professionals
 • Personal Laboral dels Registres de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles.
 • Personal Laboral de Notaríes, Gestories, Departaments de Despatxos d'Advocats, Consultories Financeres, Bancs i Fons d'Inversió Especialitzats en Dret Registral i Hipotecari.

Matrícula oberta:
últims dies


10% de dte. per matrícula anticipada fins al 5 de juliol

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


10% de dte fins al 5 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.