Accès obert Vols més informació?

Contractació Pública

Especialització

L'especialització en Contractació Pública té una durada d'un semestre acadèmic, amb una càrrega total de 15 crèdits ECTS repartits en tres assignatures:

 

Principis i fonaments de la contractació pública (5 crèdits ECTS)

 • Unió Europea i contractació pública

 • Legislació espanyola sobre contractació pública

 • Noves orientacions en la contractació pública

 • Principis de la contractació

 • Àmbit subjectiu de la LCSP

 • Àmbit objectiu de la LCSP

 • Tipologia de contractes

La preparació i adjudicació dels contractes públics (5 crèdits ECTS)

 • Expedient contractual

 • Parts del contracte

 • Objecte del contracte: el preu

 • Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques

 • Procediments d'adjudicació

 • Contractació electrònica

 • Formalització dels contractes

L'execució i la resolució de controvèrsies en els contractes (5 crèdits ECTS)

 • Efectes i compliment del contracte

 • Interpretació dels contractes

 • Modificació dels contractes

 • Cessió i subcontractació

 • Revisió de preus

 • Extinció dels contactes

 • Tutela dels licitadors i l'adjudicatari

Recursos per a l'aprenentatge

El curs proposarà la lectura de la normativa vigent, de la jurisprudència en la matèria i de les principals resolucions dels tribunals de recursos contractuals. També s'utilitzaran articles acadèmics i comentaris jurisprudencials que facilitin l'assoliment dels objectius establerts.

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació