Accés obert Vols més informació?

Especialització de Contractació Pública

L'especialització en Contractació Pública té una durada d'un semestre acadèmic, amb una càrrega total de 15 crèdits ECTS repartits en tres assignatures:

 

Principis i fonaments de la contractació pública (5 crèdits ECTS)

 • Unió Europea i contractació pública

 • Legislació espanyola sobre contractació pública

 • Noves orientacions en la contractació pública

 • Principis de la contractació

 • Àmbit subjectiu de la LCSP

 • Àmbit objectiu de la LCSP

 • Tipologia de contractes

La preparació i adjudicació dels contractes públics (5 crèdits ECTS)

 • Expedient contractual

 • Parts del contracte

 • Objecte del contracte: el preu

 • Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques

 • Procediments d'adjudicació

 • Contractació electrònica

 • Formalització dels contractes

L'execució i la resolució de controvèrsies en els contractes (5 crèdits ECTS)

 • Efectes i compliment del contracte

 • Interpretació dels contractes

 • Modificació dels contractes

 • Cessió i subcontractació

 • Revisió de preus

 • Extinció dels contactes

 • Tutela dels licitadors i l'adjudicatari

Recursos per a l'aprenentatge

El curs proposarà la lectura de la normativa vigent, de la jurisprudència en la matèria i de les principals resolucions dels tribunals de recursos contractuals. També s'utilitzaran articles acadèmics i comentaris jurisprudencials que facilitin l'assoliment dels objectius establerts.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Sessió informativa17 de setembre de 2019 a les 18.00h

Els Estudis de Dret organitzen el dia 17 de setembre a les 18:00 hores, la sessió informativa de l' Especialització de Contractació Pública, a la Seu UOC Tibidabo.

Informació i inscripcions


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.