Accès obert Vols més informació?

Especialització de Disseny d'Informació, Infografia i Motion Graphics

Disseny i visualització d'informació (4 crèdits)

Aquesta assignatura és una introducció als principis de representació gràfica d'informació. Durant les setmanes del curs, aprendrem com utilitzar gràfics estadístics, mapes, diagrames i il·lustracions de tipus diversos per comunicar-nos de forma eficaç i eficient. Alhora, estudiarem com fer que aquests projectes siguin més atractius visualment, i explorarem diverses eines que ajuden en la seva creació.

Continguts:

Fonaments de la visualització d'informació

Anàlisi de gràfics

Elements crítics

Pautes per a la creació de gràfics

· Funcional

· Bell

· Revelador

· Edificant

 

Disseny audiovisual i motion graphics (4 crèdits)

La present assignatura aborda les especialitats disseny audiovisual i motion graphics d'una manera teoricopràctica, tractant de dotar els estudiants d'uns conceptes clau, uns mètodes de treball i l'accés a uns programes informàtics per a la realització d'exercicis. Els àmbits d'actuació d'aquesta assignatura són múltiples i variats, atès que es tracta d'una disciplina híbrida. No obstant això, la pràctica consistirà en dur a terme el projecte d'una motion graphics o un disseny audiovisual en diverses fases. Comptarà amb el suport dels coneixements tècnics i dels programes informàtics tractats en l'assignatura Eines digitals d'edició de gràfics, vídeo animanación i composició.

 

Continguts:

Tecnologia i metodologia

· Tecnologia

· Metodologia

Imatge i espai

· Imatge

· Espai

La construcció del discurs

· Audiovisual i discurs

· Les idees estètiques

· Unitat i varietat

Estructura d'espai i temps

Signes i discurs

Retòrica

 

Eines digitals d'edició de gràfics, vídeo animació i composició (5 crèdits)

L'assignatura Eines digitals d'edició de gràfics, vídeo animació i composició inclou els continguts de caràcter tècnic necessaris per a la consecució dels treballs i projectes pràctics que formen part d'aquest curs d'especialització.

Es tracta d'una assignatura exclusivament pràctica en la qual tractarem les principals tècniques i programes utilitzats per a l'edició d'imatge, animació i composició en vídeo, amb la intenció de donar suport a la resta d'assignatures que formen part d'aquesta especialització i aconseguir uns bons resultats en la formalització d'exercicis, treballs o projectes finals.

Principalment treballarem amb programes que s'utilitzen àmpliament en el món professional com són:

- Adobe Illustrator

- Adobe After Effects

- Cinema 4D

 

Continguts:

Disseny d'informació amb Adobe Illustrator

Animació d'objectes en 3D

Composició de vídeo en plans tridimensionals

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:
 

  • Màster propi: dos anys
  • Diploma de postgrau: un any
  • Especialització: un semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

Pròxima matrícula:
maig 2021

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació