Accès obert Vols més informació?

Creació d'Experiències de Joc

Especialització

El curs d'especialització de Creació d'experiències de joc té una durada d'un semestre, amb una càrrega total de 18 crèdits ECTS.

Assignatures:

  • Experiència d'usuari i interfícies (6 crèdits)
    La usabilitat d'un videojoc és un aspecte clau per a captar l'atenció del jugador i garantir que l'experiència sigui atractiva, tant des del punt de vista de la informació mostrada en pantalla com dels diferents elements d'entrada/sortida que ens permeten la interacció. En aquesta assignatura s'analitzen les diferents interfícies d'usuari dels jocs més populars i s'estudia com se'n pot crear una que s'adapti al nostre cas.

  • Modding i creació de nivells (6 crèdits)
    Sigui quin sigui el tipus de joc, la tecnologia no ho fa tot. Per a no ser avorrit, un videojoc ha de tenir una història, sorpreses i reptes, però no ha de ser massa difícil; si no, el jugador se'n cansa. El nivell ha de tenir un equilibri entre desafiament i frustració. Aquesta assignatura té com a objectiu formar els estudiants en la construcció de nivells de videojoc des de l'esbós fins a la versió final, sigui amb Unity o les mateixes eines de disseny de nivells de videojocs de referència.

  • Media per a videojocs (6 crèdits)
    L'assignatura de Media per a videojocs presenta les bases i els principis que inspiren el disseny dels mitjans utilitzats en els videojocs i descriu sintèticament el procés de producció de cadascun. Se centra bàsicament en la producció dels elements gràfics, tenint en compte en aquest cas el modelatge, la texturització i l'animació d'escenes 3D, i en la producció dels elements propis de la banda sonora. La integració d'aquests mitjans es treballa sobre la base d'Unity.

Pròxima matrícula:

Juny 2019

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació


10% dte. per matrícula anticipada
Fins al 17 de generPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació