Accès obert Vols més informació?

Relacions Familiars, Protocols i Violència Domèstica

Especialització

«Tenir un lloc on anar es diu Llar. Tenir persones que pots estimar es diu Família, i tenir-les ambdues es diu Benedicció.» (Jorge Mario Bergoglio)

Crèdits: 13 ECTS

Data: 16 octubre 2019

Títol: Relacions Familiars, Protocols i Violència Domèstica

Idioma: castellà

El curs d'especialització de Relacions Familiars, Protocols i Violència Domèstica està dissenyat per a formar professionals en l'assessorament tant a les famílies en qüestions de filiació, gestació, adopció, figures de protecció, com a les empreses familiars per a la prevenció dels conflictes i la gestió de la successió familiar per mitjà de protocols i dels instruments legals més innovadors existents en actualment. També forma per a especialitzar-se en el tractament de les situacions de violència familiar, violència domèstica i violència de gènere digital.

La família constitueix l'eix vertebrador de l'economia del nostre país (pimes) i els conflictes dins de les famílies esdevenen factors determinants de la continuïtat d'aquestes. També la prolongació de l'esperança de vida comporta nous reptes, i es fa necessari conèixer institucions noves que permetin, per exemple, fer front als problemes derivats de la incapacitat de les persones per raó de malaltia o d'edat avançada o anticipar la seva voluntat.

Així mateix, les dificultats reproductives han fet que moltes parelles optin per la fórmula de l'adopció internacional o fins i tot triïn opcions que es practiquen en altres països, la qual cosa planteja lògics problemes de reconeixement.

D'altra banda, l'activitat de les persones a la xarxa i la digitalització de la vida social i personal també obliga avui a gestionar nombroses situacions, com el patrimoni i la memòria de les persones a les xarxes socials quan aquestes moren (voluntats digitals, etc.).

Finalment, la violència dins de les famílies és un fenomen que requereix una resposta i un tractament específic de professionals.

Aquest curs d'especialització aborda totes aquestes qüestions essencials. Els professionals que segueixen aquest programa formatiu es fan experts i adquireixen les habilitats i destreses necessàries per a l'exercici professional en aquesta àrea de coneixement. També coneixen les implicacions laborals, fiscals, penals i administratives de cadascuna de les decisions que s'adopten.

L'especialització de Relacions Familiars, Protocols i Violència Domèstica té un clar perfil professionalitzador i un fort component jurídic, i permet adquirir coneixements molt especialitzats en el camp del dret de família. A més:

  • Ofereix formació molt especialitzada en protocols familiars i pactes de família dirigits a la preservació de les empreses familiars.
  • Incorpora noves figures per a fer front als problemes derivats de la incapacitat de les persones per raó de malaltia o d'edat avançada -i que permeten anticipar la seva voluntat (testaments vitals, poders preventius, voluntats digitals, entre altres possibilitats)- o de les dificultats reproductives.
  • Dota l'estudiant de coneixements sobre les implicacions laborals del context familiar i la fiscalitat en l'àmbit familiar.
  • Dota de competències per a ser mentor d'empresa familiar.
  • Ofereix formació en matèria de filiació i adopció, aborda la problemàtica de la reproducció i qüestions jurídiques i ètiques de la maternitat subrogada, forma en figures de tutela i protecció en casos de discapacitat.
  • Dota de formació jurídica estatal (dret comú) i foral, en particular en dret de família català, territori on s'han produït els principals desenvolupaments.
  • S'adquireixen els coneixements necessaris per a arribar a ser expert en violència domèstica, violència de gènere i violència digital.

Pròxima matrícula:

28 novembre
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació


Pagament fraccionat



Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació