Accés obert Vols més informació?

Especialització d'Intercultural Conflict Management (UOC, UNITAR)

  • Filosofia de la pau i la no-violència (4 ECTS)
  • Resolució de conflictes (3 ECTS)
  • Gestió de la diversitat i dels conflictes interculturals (3 ECTS)
  • Mitjans de comunicació, conflictes i consolidació de la pau (4 ECTS)
Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta

Informació de matrícula

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE