Accès obert Vols més informació?

Família, Ruptura i Sostracció Internacional de Menors

Especialització

«Acabar una relació pot ser un fracàs o una oportunitat; gestionar-la bé, un art»

Crèdits: 14 ECTS

Data: 13 març 2019

Títol: Família, Ruptura i Sostracció Internacional de Menors

Idioma: castellà

El curs d'especialització de Família, Ruptura i Sostracció Internacional de Menors està dissenyat per a formar professionals en el tractament jurídic de les controvèrsies derivades de la ruptura del matrimoni o de la parella de fet, a fi que puguin assessorar i gestionar-les judicialment i extrajudicialment, i avançar-se si és possible als problemes servint-se dels instruments legals més innovadors de què es disposa avui.

Una formació que es duu a terme des d'un enfocament pluridisciplinari (dret civil, administratiu, internacional privat, fiscal) i internacional, conduït per un professorat de prestigi reconegut i referent tant en la pràctica jurídica com en la recerca i la docència.

L'especialització de Família, Ruptura i Sostracció Internacional de Menors té un clar perfil professionalitzador i un fort component jurídic, que permet adquirir coneixements molt especialitzats en l'àmbit de la ruptura del matrimoni o de la parella de fet. A més:

  • Dota de formació jurídica en dret comú i foral, en particular en dret de família català, territori on s'han produït els principals desenvolupaments.
  • Incorpora formació molt especialitzada en matèria de mediació internacional i en situacions de sostracció de menors.
  • Dota de formació específica en matèria de matrimoni canònic i processos de nul·litat canònica.
  • Aborda el conflicte familiar des d'una perspectiva internacional, ja que es treballen els elements d'internacionalitat de les relacions jurídiques.
  • Es dota l'estudiant de coneixements sobre les implicacions fiscals en situacions de ruptura.
  • D'altra banda, forma perquè, si els estudiants ja són mediadors de família o volen ser-ne, puguin arribar a ser també mediadors familiars en l'àmbit de la sostracció internacional de menors.

El curs té com a objectiu que el professional arribi a ser expert en situacions de ruptura d'un matrimoni o d'una parella de fet, adquireixi les habilitats i destreses necessàries per a l'exercici professional en aquesta important branca de coneixement i domini si cal els aspectes que es derivin d'elements d'internacionalitat que puguin concórrer en els supòsits de matrimonis internacionals i multiculturals.

D'altra banda, el programa d'aquest curs garanteix una formació única en mediació per a supòsits de sostracció internacional de menors, una especialitat amb gran projecció professional, amb molta demanda i pocs experts en la matèria.

Pròxima matrícula:

28 novembre
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació