Accés obert Vols més informació?

Especialització de Periodisme, anàlisi de dades i visualització

Objectius
 • Conèixer què és el periodisme d'investigació basat en dades i dominar les habilitats necessàries per obtenir i processar les dades per explicar històries.
 • Entendre els conceptes, les teories i els models existents per analitzar l'ètica i la responsabilitat en l'activitat professional.
 • Conèixer les principals fonts de dades en obert, les estratègies de recerca i el marc regulador de les dades.
 • Saber utilitzar diferents eines per extreure, manipular i visualitzar dades.
 • Crear infografies i visualitzacions estàtiques i interactives.
 • Ser capaç de transformar dades en històries a partir d'infografies i visualitzacions interactives.
 • Crear infografies i visualitzacions estàtiques i interactives.
Perfils
El curs d'especialització va adreçat tant a periodistes en actiu que volen actualitzar i completar els coneixements com a llicenciats com a periodistes que vulguin especialitzar-se en algun dels tres focus que presenta el màster: periodisme de dades, anàlisi, visualització, recerca i emprenedoria. 
Competències
 • Desenvolupar l'esperit de recerca i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis del periodisme, raonant de manera rigorosa i sistemàtica.
 • Capacitar els estudiants per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Proposar, formular i fer tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per fer projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.
 • Aplicar tècniques avançades per explotar, interpretar, visualitzar i representar dades periodístiques.
 • Capacitar els estudiants per comunicar les seves conclusions ¿i els coneixements i raons últimes que les sostenen¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant de manera persuasiva.
 • Aplicar tècniques avançades per explotar, interpretar, visualitzar i representar les dades periodístiques.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics, econòmics i com repercuteixen en la comunicació.
 • Aplicar tècniques avançades per explotar, interpretar, visualitzar i representar les dades periodístiques
 • Dominar l'ús i l'aprofitament de les tecnologies i plataformes de comunicació per produir i difondre continguts periodístics. 
A qui es dirigeix

Graduats en l'àmbit de la Comunicació, el Periodisme, el Disseny, el Multimèdia, la Ciències de Dades...

Professionals en actiu que es vulguin actualitzar.

Sortides professionals

Els objectius fonamentals consisteixen a crear les condicions ideals perquè l'estudiant pugui adquirir les competències necessàries per ser capaç d'exercir els rols professionals següents:

 • Analista de trànsit web, d'audiències i de comportament d'usuari. No hi ha un itinerari determinat per ser un professional de l'analítica web, però les empreses de comunicació necessiten tenir periodistes formats en aquest camp.
 • Periodista de dades. Professional responsable de la recollida, el tractament i la visualització de la informació.
 • Periodista digital o transmèdia. Professional responsable de la generació de continguts multimèdia per a qualsevol suport.
 • Gestor/a de projectes de comunicació digital. Professional encarregat de generar els continguts que poblaran la web i li donaran visibilitat amb vista al SEO i les xarxes socials.
 • Dissenyador/a de narratives visuals informatives.

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.