Accés obert Vols més informació?

Especialització de Comunicació Empresarial i Reputació Online

Objectius
 • Conèixer i comprendre el concepte de comunicació corporativa.
 • Conèixer i valorar l'evolució històrica de la disciplina i la seva incidència en la pràctica actual.
 • Facilitar a l'estudiant els coneixements bàsics per a dissenyar i avaluar estratègicament un pla de comunicació corporativa i relacions institucionals, i adquirir les competències per a la seva aplicació pràctica.
 • Conèixer les implicacions ètiques essencials per al correcte desenvolupament de la disciplina.
 • Entendre les noves tècniques i estratègies de la comunicació.
 • Comprendre i saber aplicar estratègiques de comunicació en els nous mitjans.
 • Ser capaç de realitzar avaluacions de reputació online.
Perfils
L'especialització en Comunicació Empresarial i Reputació Online es dirigeix a graduats i professionals que vulguin completar i actualitzar la seva formació en l'àmbit de la comunicació institucional i la reputació online.
Competències
 • Adquirir la capacitat per a prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una recerca rigorosa.
 • Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en el qual opera l'organització, identificant els stakeholders, mitjançant els diferents canals de comunicació tradicionals i emergents.
 • Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.
 • Dominar la metodologia d'investigació rigorosa de la manera en què es produeixen les relacions amb els stakeholders a l'entorn digital, per a aplicar noves tendències de comunicació en mitjans socials i dissenyar propostes innovadores.
 • Aplicar sistemes d'avaluació de la reputació (offline i online) d'empreses i institucions, detectant possibles conflictes potencials (issues management) per a elaborar, dirigir i gestionar plans de comunicació de crisi.
A qui es dirigeix
Graduats o professionals de la comunicació, les relacions públiques i l'empresa que desitgin actualitzar els seus coneixements en comunicació corporativa i institucional, i també en reputació online.
Sortides professionals
 • Responsable de comunicació corporativa a empreses o institucions. Des d'una visió holística de la comunicació, responsable de coordinar la comunicació corporativa i institucional, i la comunicació interna.
 • Director de relacions públiques. Professional que s'encarrega d'establir i mantenir relacions entre una empresa o institució i els seus públics objectiu (stakeholders).
 • Responsable de comunicació interna. Responsable de fomentar la comunicació amb els empleats i el diàleg entre totes les àrees de l'organització. 
 • Gestor de comunitats. Professional responsable de la gestió de la presència de l'organització a les xarxes socials. 
 • Auditor de comunicació. Professional responsable de determinar si l'organització està comunicant eficaçment la seva identitat i estratègia.
 • Assessor de comunicació. Professional que assessora empreses sobre com desenvolupar l'estratègia de comunicació corporativa.

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Amb la col·laboració de:


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.