Accès obert Vols més informació?

Comunicació Empresarial i Reputació Online

Especialització

Objectius

 • Conèixer i comprendre el concepte de comunicació corporativa.
 • Conèixer i valorar l'evolució històrica de la disciplina i la seva incidència en la pràctica actual.
 • Facilitar a l'estudiant els coneixements bàsics per a dissenyar i avaluar estratègicament un pla de comunicació corporativa i relacions institucionals, i adquirir les competències per a la seva aplicació pràctica.
 • Conèixer les implicacions ètiques essencials per al correcte desenvolupament de la disciplina.
 • Entendre les noves tècniques i estratègies de la comunicació.
 • Comprendre i saber aplicar estratègiques de comunicació en els nous mitjans.
 • Ser capaç de realitzar avaluacions de reputació online.

Perfils

L'especialització en Comunicació Empresarial i Reputació Online es dirigeix a graduats i professionals que vulguin completar i actualitzar la seva formació en l'àmbit de la comunicació institucional i la reputació online.

Competències

 • Adquirir la capacitat per a prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una recerca rigorosa.
 • Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en el qual opera l'organització, identificant els stakeholders, mitjançant els diferents canals de comunicació tradicionals i emergents.
 • Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.
 • Dominar la metodologia d'investigació rigorosa de la manera en què es produeixen les relacions amb els stakeholders a l'entorn digital, per a aplicar noves tendències de comunicació en mitjans socials i dissenyar propostes innovadores.
 • Aplicar sistemes d'avaluació de la reputació (offline i online) d'empreses i institucions, detectant possibles conflictes potencials (issues management) per a elaborar, dirigir i gestionar plans de comunicació de crisi.

A qui es dirigeix

Graduats o professionals de la comunicació, les relacions públiques i l'empresa que desitgin actualitzar els seus coneixements en comunicació corporativa i institucional, i també en reputació online.

Sortides professionals

 • Responsable de comunicació corporativa a empreses o institucions. Des d'una visió holística de la comunicació, responsable de coordinar la comunicació corporativa i institucional, i la comunicació interna.
 • Director de relacions públiques. Professional que s'encarrega d'establir i mantenir relacions entre una empresa o institució i els seus públics objectiu (stakeholders).
 • Responsable de comunicació interna. Responsable de fomentar la comunicació amb els empleats i el diàleg entre totes les àrees de l'organització. 
 • Gestor de comunitats. Professional responsable de la gestió de la presència de l'organització a les xarxes socials. 
 • Auditor de comunicació. Professional responsable de determinar si l'organització està comunicant eficaçment la seva identitat i estratègia.
 • Assessor de comunicació. Professional que assessora empreses sobre com desenvolupar l'estratègia de comunicació corporativa.

Pròxima matrícula:
maig 2020

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Sessió informativa. Màster oficial de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments

Presencial
3 de març, 18:00h
Rambla del Poblenou. 156, Sala 1H.
Barcelona

Virtual
5 de març, 19:00h
(Blackboard Collaborate)
Informació i inscripcions


Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació