Accès obert Vols més informació?

Requisits Tècnics de la Societat de la Informació per a la Telemedicina

Especialització

El curs d'especialització en Requisits tècnics de la Societat de la Informació per a la Telemedicina forma part del postgrau en e-Salut, inclòs en el Màster en Telemedicina.

Crèdits: 12 ECTS

Data: 13 març 2019

Títol: Requisits Tècnics de la Societat de la Informació per a la Telemedicina

Idioma: castellà

Tenint en compte el seu caràcter transversal, aquest curs està concebut com una introducció a l'ús de les TIC als sistemes de salut.

En primer lloc, fa una reflexió crítica sobre la importància i influència del context sanitari com característica de la informació sanitària.Aquest fet és de suma transcendència quan es tracta d'aplicar de forma eficaç les TIC als processos assistencials.

En segon lloc, presta especial atenció al conjunt de transformacions que es produeixen en els sistemes de salut en relació amb la introducció de les TIC, explorant les diferents possibilitats de la medicina a través d'Internet; a la presa de decisions de les organitzacions sanitàries en nom de millorar el continuum assistencial; als canals de comunicació i a les tecnologies que permeten actuacions síncrones i asíncrones, i segons el problema de salut que es vulgui tractar; al canvi de rols dels diferents actors dels sistemes sanitari; a les possibilitats de teleformació; al concepte de sistema centrat en xarxa d'organitzacions; i al concepte de coneixement distribuït en xarxa.

Aborda els diferents mecanismes de seguretat que s'han de considerar en els nous serveis mèdics basats en telemedicina, com són el garantir un accés correcte i disponible als diferents recursos i a aquells usuaris als quals s'ha autoritzat de forma explícita; i el mantenir la informació circulant íntegra i disponible en els diferents punts d'accés.

Aborda els conceptes de interoperabilitat i estandardització com dos conceptes fonamentals i en constant evolució en els últims anys i que constituïxen un repte estratègic per al sistema sanitari en l'actualitat. S'analitzen els estàndards més importants, incidint en la seva vigència, aplicabilitat mèdica i problemàtica actual. I finalment, fa un enfocament crític sobre quins són els requisits mínims i indispensables per a l'aplicació dels nous serveis mèdics basats en telemedicina.

El curs d'especialització en Requisits tècnics de la societat de la informació per a la telemedicina és de caràcter mixt (és a dir, de recerca i professionalitzador), i ha estat dissenyat i estructurat com un itinerari, de manera que permeti matricular-se de forma gradual segons els interessos personals i les possibilitats de temps i dedicació. Alhora, es facilita l'accés a una titulació progressiva d'acord amb l'elecció de cada estudiant.

Contingut

  • Atenció sanitària i sistemes d'informació: naturalesa contextual de la informació
  • Medicina a Internet
  • Aplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació a la pràctica mèdica
  • Sistemes de seguretat dins del món sanitari
  • Estàndards i cossos estandarditzats
  • Les TIC: bases per a la seva integració en els serveis de salut
  • Requisits mínims per a l'aplicació de Telemedicina

Programa acadèmic complet

Pròxima matrícula:

Juny 2019

Consulta el procés de matrícula

Amb la col·laboració de:

pragma-logo
forum-cis
i2cat-logo
c2c-logo


20% dte. per matrícula anticipadaPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE