Accés obert Vols més informació?

Especialització de Tecnologia Alimentària i Desenvolupament de Nous Aliments

Objectius
 • Disposar dels coneixements tant teòrics com pràctics en matèria de les ciències i tecnologies dels aliments necessaris per a tenir una visió integrada dels aspectes nutricionals i tecnològics en l'elaboració de productes alimentaris.
 • Analitzar i avaluar riscos alimentaris a partir del coneixement dels mètodes més avançats en control, qualitat i seguretat alimentària.
 • Poder assessorar científicament i tecnològicament el procés d'innovació i disseny de nous productes en la indústria alimentària o afins i poder-hi participar.
 • Conèixer les propietats terapèutiques de les plantes per a aprofitar-les en benefici de la salut.
Perfils

Cursar aquesta especialització capacitarà l'estudiantat per integrar-se en equips multidisciplinaris dedicats a:

 • desenvolupament de nous productes i garantia dels protocols de seguretat,
 • planificació i gestió d'empreses o centres de restauració col·lectiva.
Competències

 

Competències bàsiques

 • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Aprendre de forma continuada autodirigida i autònoma.


Competències transversals

 • Usar i aplicar les TIC en l'àmbit professional de la salut.
 • Organitzar, planificar i presentar projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.
 • Transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.


Competències específiques

 • Analitzar, intervenir i dissenyar processos combinats en la producció d'aliments per a potenciar i rendibilitzar el procés tecnològic i / o millorar la qualitat.
 • Aplicar i avaluar el manteniment de pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de risc aplicant la legislació vigent.
 • Liderar els processos d'implantació de sistemes de seguretat i qualitat alimentària.
 • Analitzar l'efecte i la interacció de les tecnologies clàssiques i emergents sobre les propietats físiques, químiques, microbiològiques, organolèptiques, nutritives i funcionals dels aliments.
 • Liderar els processos d'innovació tecnològica i millora dels sistemes de producció d'aliments i complements alimentaris.
 • Identificar i analitzar les desigualtats culturals i socials i la seva incidència en els hàbits alimentaris.
 • Analitzar els reptes i oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador i de canvi sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.
A qui es dirigeix

Per cursar aquesta especialització es recomana haver assolit algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Llicenciatura o grau de Medicina
 • Diplomatura o grau d'Infermeria
 • Diplomatura o grau de Nutrició Humana i Dietètica
 • Llicenciatura o grau de Farmàcia
 • Llicenciatura o grau de Fisioteràpia
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Biologia
 • Llicenciatura o grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Llicenciatura o grau de Bioquímica
 • Altres estudis equivalents
Sortides professionals

L'especialització de Tecnologia Alimentària i Desenvolupament de Nous Aliments ofereix una formació versàtil que afavoreix la inserció i la mobilitat laboral, i també la millora professional en diferents àmbits, com els següents:

 • Indústries del sector alimentari.
 • Empreses i centres de restauració col·lectiva (com ara geriàtrics, menjadors escolars, hospitals i hostaleria, etc.).
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius i associacions, entre d'altres, relacionats amb la prevenció i la promoció de la salut o la informació nutricional.

Matrícula oberta

Últims dies

10% de dte. per matrícula anticipada fins al 5 de juliol

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


10% de dte fins al 5 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.