Accès obert Vols més informació?

Nutrició, Esport i Salut

Especialització

Crèdits: 13 ECTS

Data: 17 octubre 2018

Títol: Nutrició, Esport i Salut

Idioma: castellà

L'adopció d'un estil de vida saludable a través de l'esport i l'alimentació equilibrada per a motius de salut i benestar al llarg de la vida crea una creixent demanda de professionals capacitats en assessorar nutricionalment de forma personalitzada.

Posant al centre a l'esportista, l'especialització en Nutrició, Esport i Salut proporciona eines que permeten fer un abordatge integral de la seva alimentació per tal de millorar el seu rendiment sense comprometre l'estat de salut de l'esportista. Aquesta aproximació passa per vincular la nutrició esportiva amb la fisiologia de l'esport, les noves tecnologies, l'ergogènia, psiconutrició i la gastronomia.

En un context social i cultural en que l'esport està de moda i l'alimentació te un paper cada cop més rellevant, la nutrició esportiva és un camp amb molt bones perspectives econòmiques i per tant d'ocupabilitat. El camp de la complementació i suplementació esportiva com a sector econòmic ha experimentat també un creixement. Paral·lelament neix la necessitat de coneixement científic i criteri per orientar les recomanacions.

A través de la metodologia d'aprenentatge pròpia de la UOC, aquest programa aproxima als estudiants a contextos reals i propers als professionals de la salut i la nutrició. S'estableix un model d'aprenentatge basat en reptes: resolució d'activitats, casos, problemes, reflexió i debat, treball en equip i també de forma autònoma. Els continguts i recursos estan seleccionats per a resoldre cadascuna d'aquestes situacions i desenvolupar competències professionalitzadores. Es faran servir eines noves com simuladors de casos.

Mira aquest vídeo si en vols saber més.

Pròxima matrícula:

Juny 2019

Consulta el procés de matrícula


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE