Accés obert Vols més informació?

Especialització de Nutrició Comunitària

Objectius
 • Integrar el coneixement dels efectes de la nutrició sobre la salut i la malaltia amb la finalitat de fomentar l'educació nutricional i l'adquisició d'hàbits saludables.
 • Assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida.
 • Analitzar els reptes i oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador, cultural, sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.
 • Identificar els diferents sectors i actors implicats en la producció, comercialització i consum d'aliments, i analitzar com aquests poden afectar l'alimentació saludable (aspectes organolèptics, microbiològics, nutritius i funcionals).
Perfils

L'especialització de Nutrició Comunitària capacitarà l'estudiantat per a integrar-se en equips multidisciplinaris dedicats a:

 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Assessorament en temes alimentaris, desenvolupament de nous productes i garantia dels protocols de seguretat.
 • Planificació i direcció d'empreses o centres de restauració col·lectiva.
Competències

 

Competències bàsiques

 • Aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Comunicar les seves conclusions a públics especialitzats o no, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 

Competències específiques

 • Integrar els coneixements sobre organització estructural, característiques anatòmiques i histològiques dels òrgans del sistema digestiu i les funcions que fa cada òrgan per a la seva aplicació a la definició de recomanacions dietètiques.
 • Analitzar en detall la composició dels aliments, per a la seva aplicació a la definició de recomanacions dietètiques, identificant els diferents nutrients i les seves funcions en l'organisme.
 • Dissenyar i avaluar accions de millora en plans d'alimentació i recomanacions nutricionals en les diferents etapes evolutives d'una persona o grup de població.
 • Avaluar la idoneïtat de la gestió, elaboració i control de menús adaptats al col·lectiu al qual van destinats.
 • Analitzar, intervenir i dissenyar processos combinats en la producció d'aliments per a potenciar i rendibilitzar el procés tecnològic i millorar la qualitat.
 • Aplicar i avaluar el manteniment de pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de risc aplicant la legislació vigent.
 • Liderar els processos d'implantació de sistemes de seguretat i qualitat alimentàries.
 • Analitzar l'efecte i la interacció de les tecnologies clàssiques i emergents sobre les propietats físiques, químiques, microbiològiques, organolèptiques, nutritives i funcionals dels aliments.
 • Liderar els processos d'innovació tecnològica i millora dels sistemes de producció d'aliments i complements alimentaris.
 • Assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionats amb la nutrició i els estils de vida i de fomentar una educació alimentària i nutricional de la població.
 

Competències transversals

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut.
 • Organització, planificar i presentar projectes.
 • Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
 • Transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara, precisa i rigorosa.
A qui es dirigeix

Per cursar aquesta especialització es recomana haver assolit algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Llicenciatura o grau de Medicina
 • Diplomatura o grau d'Infermeria
 • Diplomatura o grau de Nutrició Humana i Dietètica
 • Llicenciatura o grau de Farmàcia
 • Llicenciatura o grau de Fisioteràpia
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Biologia
 • Llicenciatura o grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Llicenciatura o grau de Bioquímica
 • Altres estudis equivalents
Sortides professionals

L'especialització de Nutrició Comunitària ofereix una formació versàtil que afavoreix la inserció i la mobilitat laboral, i també la millora professional, en diferents àmbits com els següents:

 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció i la promoció de la salut.
 • Empreses i centres de restauració col·lectiva (com ara geriàtrics, menjadors escolars, hospitals i hostaleria, etc.).
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius i associacions, entre altres, relacionats amb la prevenció i la promoció de la salut o la informació nutricional.

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.