Accés obert Vols més informació?

Especialització d'Elements clau de les intervencions en salut digital

Objectius

Conèixer la importància de l'empoderament individual i com facilitar-lo individualment, a més de facilitar la participació ciutadana en la promoció de la salut, sense oblidar-se de l'empoderament de les organitzacions.

Assolir els coneixements per poder dur a terme una intervenció en salut digital ètica, que compleixi amb la legalitat, principalment la Llei de protecció de dades, i que segueixi les recomanacions deontològiques de les diferents professions sanitàries involucrades, a més d'ajudar a planificar la gestió, la protecció i la defensa del prestigi i l'internet del professional encarregat d'aquesta intervenció.

Aprendre quins avantatges poden aportar les dades en el context de la salut.

Perfils

Aquesta titulació vol preparar els professionals per a l'adaptació al canvi de paradigma al qual s'està enfrontant el sector de la salut, en què l'avaluació de l'impacte clínic, econòmic i social és un aspecte cada vegada més rellevant. La presència de la tecnologia és ja un denominador comú en totes les intervencions, tant en la promoció i l'educació per a la salut de la ciutadania com en el diagnòstic, el tractament i el monitoratge de pacients crònics i aguts.

Competències
 • Tenir i entendre coneixements que aportin una base o una oportunitat per ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi. 
 • Saber comunicar les pròpies conclusions (i les raons i els coneixements últims que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser, en gran manera, autodirigida o autònoma. 
 • Conèixer què és la ciència de dades, quin és el seu cicle de vida i quines etapes el conformen, i què permet en l'àmbit de la salut.
 • Conèixer les limitacions de la ciència de les dades i què cal tenir en compte a l'hora d'interpretar-ne els resultats.
 • Identificar com la ciència de dades pot ajudar a resoldre problemes identificats en l'àmbit de la salut mitjançant l'anàlisi i la interpretació de dades.
 • Aplicar la terminologia de la ciència de dades per poder establir una comunicació clara i efectiva amb la comunitat científica que faciliti la interlocució amb l'equip tecnològic.
 • Valorar com la ciència de dades pot ajudar a resoldre problemes identificats en l'àmbit sanitari, saber formular les preguntes adequades i buscar una solució al problema després de la comprensió de resultats obtinguts.
 • Identificar les principals fonts de dades en salut, els problemes d'interoperabilitat que presenten i les principals propostes de solució a aquests problemes.
 • Identificar els diferents tipus de bases de dades que poden utilitzar-se per emmagatzemar dades en salut i saber identificar els més útils en cada cas.
 • Valorar les possibles aplicacions de l'anàlisi de dades a gran escala tant en la medicina prescriptiva i personalitzada com en la salut pública.
A qui es dirigeix
 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció, la promoció, la protecció i vigilància de la salut.
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius, associacions, etc. relacionats amb la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.
Sortides professionals
 • Administracions autonòmiques i estatals.
 • Departaments sanitaris i clínics en organitzacions de l'entorn de la salut (hospitals, centres d'atenció primària, centres de salut mental o centres sociosanitaris).
 • Departaments de sistemes d'informació en organitzacions sanitàries i sociosanitàries (com ara hospitals i centres assistencials).
 • Empreses i professionals del sector biomèdic, biotecnològic o similars.
 • Farmacèutiques.
 • Empreses d'investigació en el camp de la salut en línia.
 • Empreses d'assegurances mèdiques i mútues de l'ecosistema de la salut.

Propera matrícula:
novembre 2022

Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.