Accés obert Vols més informació?

Especialització d'Infermeria Neurològica

Objectius

Els objectius de l'especialització d'Infermeria Neurològica són els següents:

 • Ampliar coneixements, tant teòrics com pràctics, respecte al paper de la infermeria en l'Àrea de Neurologia.
 • Aprofundir en diferents patologies neurològiques com la malaltia de Parkinson, l'esclerosi múltiple, la demència o l'ictus.
 • Conèixer les característiques de les patologies més freqüents, les intervencions terapèutiques i les cures de la infermeria.
 • Desenvolupar plans de cures específiques en neurologia.
 • Desenvolupar actituds de relació terapèutica amb pacients, familiars i professionals.
 • Conèixer les indicacions i els mecanismes d'acció de les diferents teràpies que s'utilitzen en les malalties neurològiques.
Perfils

L'especialització d'Infermeria Neurològica s'adreça als perfils següents:

 • Graduats o diplomats en infermeria.
 • Graduats o diplomats en estudis relacionats amb les ciències de la salut.
Competències

Les competències de l'especialització d'Infermeria Neurològica són les següents:

 • Tenir coneixements bàsics de neurologia.
 • Analitzar i sintetitzar casos clínics neurològics.
 • Tenir els coneixements científics adequats que permetin el desenvolupament professional en el camp de la infermeria neurològica.
 • Conèixer els diferents fàrmacs que s'utilitzen en cadascuna de les malalties neurològiques.
 • Interpretar la diversitat social i cultural i el paper que exerceix l'alimentació en les malalties neurològiques.
 • Elaborar un pla dietètic per als pacients amb malalties neurodegeneratives segons les seves necessitats individuals.
 • Adquirir la formació científica bàsica aplicada a la nutrició humana i dietètica en les diferents manifestacions, essent capaços de formular hipòtesis i de recollir i interpretar informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic i comprenent la importància de les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.
 • Elaborar adequadament, des de la infermeria, un pla de cures neurològiques. 
 • Posar en pràctica principis de salut i seguretat, incloent-hi la mobilització i el maneig del pacient, el control d'infeccions, els primers auxilis bàsics i els procediments d'emergència.
A qui es dirigeix

Aquest programa s'adreça principalment a:

 • Professionals de l'àmbit de la salut, com ara metges, personal d'infermeria, logopedes, fisioterapeutes, etc.
 • Titulats de graus relacionats amb les ciències biològiques.
Sortides professionals

Un cop superada l'especialització, l'estudiant tindrà coneixements especialitzats en infermeria neurològica per dur a terme:

 • Processos assistencials (medicina, infermeria).
 • Recerca en l'àmbit de la biologia i la sociologia.

Propera matrícula:
maig 2023

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.