Accés obert Vols més informació?

Especialització de Gastronomia Saludable i Esport

Objectius
 • Identificar la relació entre gastronomia, nutrició i salut.
 • Identificar els nutrients i grups d'aliments, i les seves propietats aplicades a l'esport.
 • Inferir la influència de cada tècnica culinària en cada grup d'aliments sobre les propietats organolèptiques i nutricionals dels aliments amb la finalitat de cobrir les necessitats nutricionals de l'esportista.
 • Establir quins efectes tenen les diferents tècniques de cocció sobre les propietats organolèptiques i nutricionals dels aliments.
 • Col·laborar en la planificació de menús adaptats a les necessitats de les persones esportistes o actives, i proporcionar consell alimentari a individus i col·lectivitats que desenvolupen una activitat esportiva.
 • Aprofundir en la tecnologia aplicada a la indústria alimentària per a l'elaboració i conservació de productes alimentaris.
Perfils

L'especialització de Gastronomia Saludable i Esport capacitarà l'estudiantat per a integrar-se en equips multidisciplinaris dedicats a:

 • Desenvolupament de productes culinaris orientats a esportistes;
 • Assessorament nutricional durant l'activitat física.
Competències

 

Competències bàsiques

 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Saber comunicar les seves conclusions (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten)a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Aprendre de manera continuada, autodirigida i autònoma.
 

Competències específiques

 • Dissenyar i implementar programes o activitats de promoció de la salut a través de l'alimentació aplicada a l'activitat física i l'esport, a escala individual o col·lectiva, per contribuir a l'educació de la salut de la població i desenvolupar processos d'educació que promoguin l'empoderament de les persones, les famílies, els grups o les comunitats.
 • Formular propostes alimentàries i gastronòmiques saludables d'acord amb les necessitats nutricionals de l'esportista o persona activa.
 • Analitzar els processos de desenvolupament i innovació en relació amb la producció de productes alimentaris per a esportistes tenint en compte la seguretat i la qualitat, així com la tecnologia necessària i el marc legal.
 • Analitzar detalladament la composició dels aliments per aplicar-la a la definició de recomanacions dietètiques, amb la identificació dels diferents nutrients i les seves funcions en l'organisme.
 • Analitzar l'efecte i la interacció de les tecnologies clàssiques i emergents sobre les propietats físiques, químiques, microbiològiques, organolèptiques, nutritives i funcionals dels aliments.
 • Liderar els processos d'innovació tecnològica i millora dels sistemes de producció d'aliments i complements alimentaris.
 • Identificar i analitzar les desigualtats culturals i socials i la seva incidència en els hàbits alimentaris.
 • Analitzar els reptes i les oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador i de canvi sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.
 • Assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionats amb la nutrició i els estils de vida, amb l'objectiu de proporcionar una educació alimentària i nutricional a la població.
 • Aplicar i avaluar el manteniment de pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de risc aplicant la legislació vigent.
 • Interpretar la diversitat social i cultural i el paper que aquesta diversitat exerceix en l'alimentació.
 

Competències transversals

 • Usar i aplicar les TIC en l'àmbit professional de la salut.
 • Organitzar, planificar i presentar projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.
 • Transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
A qui es dirigeix

Per cursar aquesta especialització es recomana haver assolit algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Llicenciatura o grau de Medicina
 • Diplomatura o grau d'Infermeria
 • Diplomatura o grau de Nutrició Humana i Dietètica
 • Llicenciatura o grau de Farmàcia
 • Llicenciatura o grau de Fisioteràpia
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Biologia
 • Llicenciatura o grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Llicenciatura o grau de Bioquímica
 • Altres estudis equivalents
Sortides professionals

L'especialització de Gastronomia Saludable i Esport ofereix una formació versàtil que afavoreix la inserció i la mobilitat laboral, i també la millora professional en diferents àmbits, com els següents:

 • Indústries del sector gastronòmic i de la restauració.
 • Empreses i centres de restauració especialitzats en esport, com ara centres de wellness.
 • Consultes privades que assessorin esportistes o persones actives.

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.