Accés obert Vols més informació?

Especialització d'Educació i Comunicació Alimentària

Objectius
 • Integrar el coneixement dels efectes de la nutrició sobre la salut i la malaltia amb la finalitat de fomentar l'educació nutricional i l'adquisició d'hàbits saludables.
 • Assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida.
 • Analitzar els reptes i oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador, cultural, sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.
Perfils

L'especialització d'Educació i Comunicació Alimentària capacitarà l'estudiantat per a integrar-se en equips multidisciplinaris dedicats a:

 • prevenció i promoció de la salut
 • generació, comunicació i difusió d'informació sobre nutrició i alimentació que contribueixi a millorar la salut comunitària
Competències

 

Competències bàsiques

 • Aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Comunicar les seves conclusions a públics especialitzats o no, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 

Competències específiques

 • Identificar i analitzar les desigualtats culturals i socials i la seva incidència en els hàbits alimentaris.
 • Assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionats amb la nutrició i els estils de vida, i de portar a terme una educació alimentària i nutricional de la població.
 

Competències transversals

 • Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit professional de la salut.
 • Organitzar, planificar i presentar de projectes.
 • Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
 • Transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara, precisa i rigorosa.
 • Interpretar la diversitat sociocultural i el paper que exerceix l'alimentació.
A qui es dirigeix

Per cursar aquesta especialització es recomana haver assolit algun dels estudis que es detallen a continuació:

 

 • Llicenciatura o grau de Medicina
 • Diplomatura o grau d'Infermeria
 • Diplomatura o grau de Nutrició Humana i Dietètica
 • Llicenciatura o grau de Farmàcia
 • Llicenciatura o grau de Fisioteràpia
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Biologia
 • Llicenciatura o grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Llicenciatura o grau de Bioquímica
 • Altres estudis equivalents
Sortides professionals

L'especialització d'Educació i Comunicació Alimentària ofereix una formació versàtil que afavoreix la inserció i la mobilitat laboral, i també la millora professional en diferents àmbits, com els següents:

 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció i la promoció de la salut.
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius i associacions, entre altres, relacionats amb la prevenció i la promoció de la salut o la informació nutricional.

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.