Accès obert Vols més informació?

Educació i Comunicació Alimentària

Especialització

 • Integrar el coneixement dels efectes de la nutrició sobre la salut i la malaltia amb la finalitat de fomentar l'educació nutricional i l'adquisició d'hàbits saludables.
 • Assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida.
 • Analitzar els reptes i oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador, cultural, sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.

L'especialització d'Educació i Comunicació Alimentària capacitarà els estudiants per a integrar-se en equips multidisciplinaris dedicats a:

 • prevenció i promoció de la salut
 • generació, comunicació i difusió d'informació sobre nutrició i alimentació que contribueixi a millorar la salut comunitària

Competències bàsiques

 • Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Capacitat per a integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Capacitat per a comunicar les seves conclusions a públics especialitzats o no, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 

Competències específiques

 • Ser capaç d'identificar i analitzar les desigualtats culturals i socials i la seva incidència en els hàbits alimentaris.
 • Ser capaç d'assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionats amb la nutrició i els estils de vida, i de portar a terme una educació alimentària i nutricional de la població.
 

Competències transversals

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut.
 • Capacitat per a l'organització, la planificació i la presentació de projectes.
 • Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per a transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara, precisa i rigorosa.
 • Capacitat per a interpretar la diversitat sociocultural i el paper que exerceix l'alimentació.

Per a cursar aquesta especialització es recomana haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Llicenciatura o grau de Medicina
 • Diplomatura o grau d'Infermeria
 • Diplomatura o grau de Nutrició Humana i Dietètica
 • Llicenciatura o grau de Farmàcia
 • Llicenciatura o grau de Fisioteràpia
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Biologia
 • Llicenciatura o grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Llicenciatura o grau de Bioquímica
 • Altres estudis equivalents

L'especialització d'Educació i Comunicació Alimentària ofereix una formació versàtil que afavoreix clarament la inserció i la mobilitat laboral, i també la millora professional en diferents àmbits, com els següents:

 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció i la promoció de la salut.
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, col·lectius i associacions, entre altres, relacionats amb la prevenció i la promoció de la salut o la informació nutricional.

Matrícula oberta

20% dte. matrícula anticipada

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació


Matrícula anticipada


20% de descompte per matrícula anticipada a partir del 20 de novembre

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació