Accès obert Vols més informació?

Gestió de la Informació i del Coneixement Clínic en e-Salut

Especialització

El curs d'especialització en Gestió de la informació i el coneixement clínic en e-Salut forma part del postgrau en e-Salut, inclòs en el Màster en Telemedicina.

Crèdits: 12 ECTS

Data: 17 octubre 2018

Títol: Gestió de la Informació i del Coneixement Clínic en e-Salut

Idioma: castellà

Tenint en compte el seu caràcter introductori, té un enfocament essencialment crític amb la intenció d'ajudar a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i d'interpretació en el complex univers de la gestió de la informació i del coneixement sanitari a la Societat de la informació. En primer lloc, ofereix una visió rigorosa dels sistemes sanitaris mitjançant l'exploració de diferents sistemes de salut europeus. Alhora, tracta els problemes relacionats com el finançament, la provisió de serveis sanitaris personals i no personals, la gestió de recursos i analitza les principals reformes dels sistemes sanitaris occidentals. En segon lloc, aborda aquells aspectes clau en relació a la responsabilitat i aquells aspectes legals vinculats a la pràctica mèdica. Analitza el paper que tenen les TIC en les transformacions socials i en la relació metge-pacient, configurant un model de salut centrat en la globalitat  de la salut de la persona de manera global, la transversalitat, en relació als seus àmbits disciplinaris i serveis que intervenen en l'àmbit de la salut, la xarxa per la combinació de diferents instruments de comunicació de manera coordinada, així com per la definició de les característiques bàsiques de l'estil de vida actual i orientat a l'individu en concret, al canvi d'actitud que trasllada el control i la responsabilitat de la salut a l'usuari, fet que comporta al seu torn un canvi en el model de salut. Finalment, fa una reflexió crítica al voltant de les diferents formes i característiques que ha anat prenent la història clínica al llarg de la seva evolució i els canvis que s'han introduït amb l'ús de les TIC, i com han incidit i incideixen en un aspecte específic com és la gestió de la informació, la comunicació i la pràctica clínica.

El curs d'especialització en Salut i Societat de la Informació és de caràcter professionalizador i ha estat dissenyat i estructurat com un itinerari, de manera que permeti matricular-se de forma gradual segons els interessos personals i les possibilitats de temps i dedicació. Alhora, es facilita l'accés a una titulació progressiva d'acord amb l'elecció de cada estudiant.

En primer lloc, ofereix una visió rigorosa dels sistemes sanitaris mitjançant l'exploració de diferents sistemes de salut europeus. Alhora, tracta els problemes relacionats com el finançament, la provisió de serveis sanitaris personals i no personals, la gestió de recursos i analitza les principals reformes dels sistemes sanitaris occidentals.

En segon lloc, aborda aquells aspectes clau en relació a la responsabilitat i aquells aspectes legals vinculats a la pràctica mèdica. Analitza el paper que tenen les TIC en les transformacions socials i en la relació metge-pacient, configurant un model de salut centrat en la globalitat -la salut de la persona de manera global-, la transversalitat -en relació als seus àmbits disciplinaris i serveis que intervenen en l'àmbit de la salut-, la xarxa -per la combinació de diferents instruments de comunicació de manera coordinada, així com per la definició de les característiques bàsiques de l'estil de vida actual- i orientat a l'individu, en concret, al canvi d'actitud que trasllada el control i la responsabilitat de la salut a l'usuari, fet que comporta al seu torn un canvi en el model de salut.

Finalment, fa una reflexió crítica al voltant de les diferents formes i característiques que ha anat prenent la història clínica al llarg de la seva evolució i els canvis que s'han introduït amb l'ús de les TIC, i com han incidit i incideixen en un aspecte específic com és la gestió de la informació, la comunicació i la pràctica clínica.

El curs d'especialització en Salut i Societat de la Informació és de caràcter professionalizador i ha estat dissenyat i estructurat com un itinerari, de manera que permeti matricular-se de forma gradual segons els interessos personals i les possibilitats de temps i dedicació. Alhora, es facilita l'accés a una titulació progressiva d'acord amb l'elecció de cada estudiant.

Contingut

1. El sistema sanitari
2. Nous models en SI: salut electrònica
3. Responsabilitat i aspectes legals de la medicina a la societat de la informació i de la comunicació
4. Gestió de la informació clínica: història clínica electrònica
5. Teleformació mèdica i e-learning
6. Disseny, implantació i gestió d'un sistema de coneixement sanitari


Programa acadèmic complet

Pròxima matrícula:

Juny 2019

Consulta el procés de matrícula

Amb la col·laboració de:

pragma-logo
forum-cis
i2cat-logo
c2c-logo


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE