Accès obert Vols més informació?

Especialització de Demències i Altres Afectacions Neurodegeneratives

Objectius

L'objectiu principal de l'especialització de Demències i Altres Afectacions Neurodegeneratives és formar professionals capacitats per a poder exercir amb excel·lència l'activitat clínica pròpia dels diferents àmbits d'actuació relacionats amb els aspectes neuropsicològics de les malalties neurodegeneratives.

Competències
 • Integrar els coneixements més rellevants en aquest camp per a la pràctica professional.
 • Identificar i justificar els diferents perfils possibles d'afectació neuropsicològica, així com de normalitat.
 • Determinar quin pla d'exploració neuropsicològica específic és l'idoni per a aconseguir fer un diagnòstic correcte basat en l'evidència.
 • Dissenyar i aplicar programes d'intervenció amb rigor i precisió, i amb un nivell de complexitat adaptat a diferents destinataris.
 • Comprendre, avaluar i utilitzar les aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) més adequades per a definir un possible pla d'intervenció orientat a l'estimulació i/o rehabilitació neuropsicològica.
 • Gestionar informació i interpretar textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en una llengua estrangera.
 • Actuar de forma ètica, i per a comunicar i justificar conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Aprendre i expressar per escrit el coneixement i el pensament amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un alt grau d'autonomia.
 • Generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.
 • Treballar en xarxa i a la xarxa.
A qui és dirigeix

Per accedir a aquesta especialització es recomana ser llicenciat o graduat en Psicologia o en Medicina, o haver assolit un títol de la branca de ciències de la salut, com:

 • Diplomatura o grau d'Infermeria
 • Diplomatura o grau de Fisioteràpia
 • Diplomatura o grau de Farmàcia
 • Llicenciatura o grau de Ciències Biomèdiques
 • Llicenciatura o grau de Veterinària
 • Diplomatura o grau de Nutrició Humana i Dietètica
 • Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional
 • Diplomatura o grau de Logopèdia
Sortides professionals

Aquesta especialització proporciona coneixement que pot ser aplicat, des del teu rol principal, a:

 • Serveis de neurologia, neurocirurgia, psiquiatria, medicina interna.
 • Centres de recursos assistencials (residències geriàtriques, centres de dia).

Matrícula oberta:
últims dies


Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.