Accès obert Vols més informació?

Aplicació de la Gestió Clínica

Especialització

El sector dels serveis de salut és un àmbit de gran innovació en què s'esperen canvis profunds que ens obligaran a afrontar reptes com, per exemple, nous problemes de salut, assegurar la satisfacció dels ciutadans des de sistemes sanitaris complexos, oferir els serveis de manera prioritzada i equitativa, i avançar en la idea que les persones són responsables de cuidar-se de la pròpia salut.

Crèdits: 12 ECTS

Data: 13 març 2019

Títol: Aplicació de la Gestió Clínica

Idioma: castellà

La UOC presenta una proposta dissenyada per a contribuir al desenvolupament de les competències dels professionals de l'àmbit sanitari i d'altres disciplines afins, que es preparen per a dedicar el seu esforç a la gestió clínica en la provisió de serveis.

El procés formatiu es fonamenta en principis, valors i coneixements consolidats i en l'ús d'aplicacions pràctiques d'aprenentatge en forma d'activitats orientades a l'anàlisi crítica, la valoració i la presa de decisions. S'utilitza un sistema de simulació que integra situacions representatives de la realitat del funcionament dels entorns sanitaris.

És un repte i una oportunitat contribuir des de la UOC a l'estructuració i desenvolupament de nous estudis, per a ajudar a formar els professionals de l'àmbit de la salut del nou mil·lenni, mentre donem resposta a la demanda progressiva i creixent de formació en aquest camp del coneixement.

L'aplicació de la gestió clínica representa sumar les dificultats derivades de la resistència als canvis i de les implicacions organitzatives, a la dificultat pròpia del disseny teòric de les eines que s'utilitzen.

En aquesta especialitat es vol insistir especialment en l'aplicació real d'experiències en gestió clínica, de manera que s'evidenciïn les dificultats que es produeixen i com s'han integrat les iniciatives en entorns concrets que han assumit aquests canvis.

Es tracta d'una aproximació a la realitat de l'aplicació de la gestió clínica. L'objectiu se centra a veure on, com i de quina manera s'apliquen les dinàmiques de gestió clínica actualment. És potser més important ser conscient del que representa la gestió clínica aplicada, dels condicionants, de les aptituds personals del seu lideratge, de l'encaix en les organitzacions actuals i del resultat real que és possible esperar. En definitiva, es tracta d'analitzar l'efectivitat real de la gestió clínica més enllà de la seva eficàcia teòrica.


Contingut

El temari es proposa revisar experiències reals en hospitals, però també en la continuïtat entre diferents nivells assistencials. El plantejament és el de donar peu a discutir els aspectes més crítics de l'aplicació de diferents experiències, com també els resultats d'aquestes i, sobretot, com aprendre a gestionar-ne la implantació.

  • Introducció a la gestió clínica
  • Organització de serveis clínics i gestió de pacients
  • Gestió de casos transversals
  • Gestió clínica basada en processos
  • Alternatives a l'hospitalització


Programa acadèmic complet

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació