Accés obert Vols més informació?

Especialització d'Estratègia Digital en Organitzacions Culturals (UOC, Museu Nacional d'Art de Catalunya)

El curs es concep com un aprenentatge per projecte, de manera que, des del primer dia, l'estudiant aplicarà els coneixements apresos en un projecte que hagi triat i culminarà amb la redacció i elaboració del Pla d'estratègia digital de l'organització triada.

El curs s'estructura en una única assignatura Estratègia digital en organitzaciones culturals, que es divideix en quatre blocs de contingut, en els quals es treballarà tant de forma individual com col·laborativa mitjançant tallers virtuals, que permetran, d'una banda, posar en comú necessitats i solucions i, de l'altra, posar a prova eines digitals.

Bloc 1. Estratègia digital

En aquest bloc, en primer lloc s'analitzarà la situació actual i les necessitats de l'organització sobre la qual treballarem tot el curs. En segon lloc, ens aproximarem a les característiques, objectius i parts que componen l'estratègia digital d'una organització i les seves funcions, entenent el concepte d'«estratègia digital» com un pla d'actuació global i coherent, compartit per tota l'organització i amb propostes  concretes d'actuació, que s'actualitza regularment.

 

Bloc 2.  Experiència d'usuari (UX) 

El gran canvi en les institucions culturals consisteix a passar de tenir una perspectiva corporativa   acentrar-se en l'usuari, el client, el visitant, l'espectador. En aquest bloc s'oferiran estratègies i eines integrades per mitjà de diversos canals físics i digitals per a adquirir una experiència enriquida, consistent, personalitzada, contextual.

 

Bloc 3. Estratègia de continguts

En aquest bloc s'aprofundirà sobre el conjunt de pautes necessàries per crear, publicar i mantenir continguts útils de manera eficient i es plantejarà la planificació i la governança de continguts a  l'organització.

 

Bloc 4. Avaluació

En aquest bloc final s'identificaran i establiran uns indicadors clars per a mesurar l'eficàcia de les accions proposades en relació amb els objectius que es volen aconseguir. També s'establirà la periodicitat de les avaluacions i les mesures correctores, quan siguin necessàries.

Les dues últimes setmanes del curs es dedicaran a la revisió dels continguts treballats per cada alumne, s'aprofundirà en els aspectes específics que interessen a cada institució i es donarà coherència formal i de contingut al document final.

 

Recursos per a l'aprenentatge

L'estudiant disposarà de dos entorns de treball. D'una banda, una aula única oberta durant tot el semestre, en la qual anirà avançant en cadascuna de les etapes del seu projecte, sempre acompanyat per consultors experts.

D'altra banda, un laboratori, accessible des de l'aula, en el qual es recolliran, per un costat, un ampli ventall de bones pràctiques digitals dutes a terme per organitzacions a escala mundial; i per l'altre, una recopilació d'eines digitals i plataformes, susceptibles de ser posades a prova per l'estudiant per comprendre'n el funcionament i les possibilitats.

De manera paral.lela al curs, el programa ofereix la possibilitat de fer pràctiques no curriculars al Museu Nacional d'Art de Catalunya, un cop s'hagi superat un procés de selecció.

 

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Pròxima matrícula:
maig 2022

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.