Accès obert Vols més informació?

Estratègia Digital en Organitzacions Culturals (UOC, Museu Nacional d'Art de Catalunya)

Especialització

El curs es concep com un aprenentatge per projecte, de manera que, des del primer dia, l'estudiant aplicarà els coneixements apresos en un projecte que hagi triat i culminarà amb la redacció i elaboració del Pla d'estratègia digital de l'organització triada.

El curs s'estructura en una única assignatura Estratègia digital en organitzaciones culturals, que es divideix en quatre blocs de contingut, en els quals es treballarà tant de forma individual com col·laborativa mitjançant tallers virtuals, que permetran, d'una banda, posar en comú necessitats i solucions i, de l'altra, posar a prova eines digitals.

Bloc 1. Estratègia digital

En aquest bloc, s'analitzarà en primer lloc la situació actual i les necessitats de l'organització en la qual l'estudiant treballarà durant tot el curs. En segon lloc, es farà una aproximació a les característiques, els objectius i les parts que componen l'estratègia digital d'una organització i les seves funcions. El concepte d'«estratègia digital» s'entén com un pla d'actuació global i coherent, compartit per tota l'organització i amb propostes concretes d'actuació, que s'actualitza periòdicament.

Bloc 2. Estratègia de continguts

En aquest bloc s'aprofundirà en el conjunt de pautes necessàries per a crear, publicar i mantenir continguts útils de forma eficient i es plantejaran la planificació i la governança de continguts en l'organització.

Bloc 3. Eines digitals

En aquest tercer bloc es treballaran de forma general les plataformes i eines més comunes per a establir una estratègia digital i els públics preferents als quals s'adrecen.

Bloc 4. Avaluació

En aquest bloc final s'identificaran i establiran uns indicadors clars per a mesurar l'eficàcia de les accions proposades en relació amb els objectius que es volen aconseguir. També s'establirà la periodicitat de les avaluacions i les mesures correctores, quan siguin necessàries.

Les dues últimes setmanes del curs es dedicaran a la revisió dels continguts treballats per cada alumne, s'aprofundirà en els aspectes específics que interessen a cada institució i es donarà coherència formal i de contingut al document final.

 

Recursos per a l'aprenentatge

L'estudiant disposarà de dos entorns de treball. D'una banda, una aula única oberta durant tot el semestre, en la qual anirà avançant en cadascuna de les etapes del seu projecte, sempre acompanyat per consultors experts.

D'altra banda, un laboratori, accessible des de l'aula, en el qual es recolliran, per un costat, un ampli ventall de bones pràctiques digitals dutes a terme per organitzacions a escala mundial; i per l'altre, una recopilació d'eines digitals i plataformes, susceptibles de ser posades a prova per l'estudiant per comprendre'n el funcionament i les possibilitats.

Pròxima matrícula:
Juny 2019

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Juntament amb:

logo-mnac


Matrícula anticipada


20% dte. per matrícula anticipada a partir del 5 de juny

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació