Accès obert Vols més informació?

Intervenció Sociolaboral: Orientació per a l'Ocupació i Inserció Laboral

Diploma de Postgrau

El pla d'estudis del postgrau d'Intervenció Sociolaboral: Orientació per a l'ocupació i inserció laboral té una durada d'un curs acadèmic, distribuït en dos semestres, amb una càrrega total de 30 crèdits ECTS.

Semestre 1

Mercat de treball: agents, polítiques i dinàmiques (obligatòria, 5 crèdits ECTS)

La transformació contemporània de les denominades societats del treball i la crisi de l'ocupació. Noves dinàmiques estructurals del mercat de treball. Transformacions de les trajectòries i de les biografies laborals. Model social europeu i polítiques sociolaborals (legislació i normatives d'ocupació a nivell europeu, nacional i autonòmic). La intermediació laboral en les polítiques d'ocupació i comparativa internacional.

Cultures de la innovació i l'emprenedoria (obligatòria, 5 crèdits ECTS)
Estudis socials de la ciència, la tecnologia i la innovació. Dispositius de mercat i la performativitat de l'economia: equipant a l'homo economicus. Anàlisi de casos sobre innovació tecnocientífica i l'emprenedoria en I+D+i. Estudis culturals sobre la innovació. Innovació social i cultures de l'emprenedoria: del precariat al foment neoliberal de l'emprenedoria. Anàlisi de casos sobre emprenedoria en l'àmbit cultural.

Intervenció per la igualtat i la inclusió sociolaboral (obligatòria, 5 crèdits ECTS)
Diferències, desigualtats i discriminacions en l'ocupació. Factors d'exclusió laboral de col·lectius amb dificultats. Evolució en els models d'intervenció social i el paradigma de l'activació. Orientació i inserció laboral de col·lectius en risc d'exclusió. Gènere i treball: orientació per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Semestre 2

Ocupació i TICs a la societat del coneixement (obligatòria, 5 crèdits ECTS)
L'ocupació en la societat de la informació. De l'economia industrial a la creativitat i la innovació. La transformació dels sectors: la tecnologia com a recurs. Les tecnologies com a mode de treball. Formes de treball col·lectives i en xarxa. Treball immaterial i precarització laboral. Treball, identitat i ubiqüitat. Autoocupació i promoció personal (self branding). Treball virtual i creatiu.

Intervenció orientadora i formació al llarg de la vida (obligatòria, 5 crèdits ECTS)

Orientació ocupacional i orientació professional. L'orientació professional en contextos de canvi i transició. Accions individuals i grupals d'orientació per l'ocupació (itineraris d'inserció). Orientació i aprenentatge al llarg de la vida. Competències del personal orientador amb l'ús de les TIC i noves praxis: e-orientació, e-learning, etc.

Projecte Final PG Intervenció Sociolaboral (obligatòria, 5 crèdits ECTS)
El projecte final de postgrau és una assignatura orientada al desenvolupament d'un treball en el qual l'estudiant ha d'integrar i aplicar amb criteri professional, creatiu i innovador, les competències adquirides al llarg del diploma de postgrau. A més, l'estudiant haurà d'incorporar noves competències relacionades específicament amb el projecte com són l'autonomia, la iniciativa o la posada en pràctica i desenvolupament dels coneixements, habilitats i estratègies adquirides anteriorment.

Recursos per a l'aprenentatge

La UOC proporciona als estudiants els recursos d'aprenentatge vinculats a cadascuna de les assignatures per a la realització de la seva activitat docent, l'origen dels quals és múltiple. Poden ser materials docents que la mateixa UOC encarrega i elabora o poden ser recursos existents a la xarxa o ja publicats per tercers.

D'altra banda, la UOC disposa d'una Biblioteca Virtual, que té com a principal objectiu proporcionar a estudiants, docents i investigadors accés a la documentació i informació necessària per al desenvolupament de la seva activitat.

Matrícula oberta

20% dte. matrícula anticipada

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació
Sessió informativa

Sessió en Streaming 2 d'octubre, 18.00 h

Informació i inscripcions


Matrícula anticipada


20% de descompte per matrícula anticipada si et matricules fins al 17 de desembre inclòs

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació