Accés obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Lideratge i Direcció de Centres Educatius

Objectius

Aquest postgrau pretén formar professionals capaços, competents i amb els coneixements, les aptituds i les habilitats necessàries per a l'exercici de la funció directiva i de lideratge en l'àmbit educatiu amb la visió global i d'una manera innovadora i transformadora.

Més específicament, el programa ofereix al participant la possibilitat de:

 • Construir una visió global, innovadora i transformadora de la funció directiva en educació.
 • Fomentar aptituds per al lideratge acadèmic institucional i la col·laboració.
 • Adquirir eines i dinàmiques vàlides i adaptades a la direcció i la gestió de centres educatius.
 • Conèixer diferents realitats dels centres educatius segons contextos i visió institucional.
 • Avaluar el funcionament de les institucions educatives amb l'objectiu d'identificar accions i estratègies de millora.
 • Dissenyar, planificar i dirigir projectes institucionals a curt, mitjà i llarg termini.
 • Conèixer les bases legals i socials dels centres educatius.
 • Desenvolupar estratègies per a la comunicació i el treball en equip institucional efectiu.

Finalment, el participant té l'oportunitat de confirmar la consecució d'aquests objectius de programa en la redacció i la defensa del Treball final de postgrau en forma de projecte de direcció de centre.

Perfils
Professionals de l'ensenyament, tant d'institucions de titularitat pública com privada, que tenen interès a accedir a càrrecs de funció directiva i a exercir-los amb lideratge assegurant la qualitat de les institucions. Les sortides professionals corresponen a la direcció de centres educatius de primària i secundària, i també de formació professional, i càrrecs directius intermedis interns als centres (direcció d'estudis, direcció de departament, etc.).
Competències

Les competències bàsiques que desenvoluparà l'estudiant del postgrau són les següents:
 

 • Estructurar eficaçment els processos de presa de decisions.
 • Implicar el professorat i altres professionals en el projecte col·lectiu: generació de desenvolupament professional i creació de cultura col·laborativa.
 • Moderar els problemes, les necessitats i aspiracions i buscar solucions guanyadores.
 • Impulsar canvis per millorar els processos i els resultats del centre pel que fa a eficàcia i equitat.
 • Promoure relacions positives amb altres centres, entitats, administracions i proveïdors.
 • Escoltar les preocupacions dels altres, considerar els seus interessos i mostrar empatia pels seus sentiments per a fomentar un ambient de col·laboració, comunicació i confiança.
 • Autoavaluar el treball directiu com a element de millora en les dimensions tècnica, ètica i social.


Les competències que es desenvoluparan de manera transversal al postgrau són:

 • Disposar d'una visió prospectiva i internacional de l'educació.
 • Cercar, analitzar, processar, valorar i gestionar la informació de manera eficaç i crítica.
 • Conèixer i millorar els elements d'eficàcia personal en l'acció directiva (flexibilitat, autocontrol, autoconfiança, entusiasme, sentit del humor...).
 • Orientar la direcció envers la satisfacció de les necessitats i les expectatives d'estudiants i famílies.
 • Desenvolupar habilitats analítiques per a la diagnosi, la priorització, la planificació i la gestió de l'avaluació.
 • Exercir la crítica i l'autocrítica raonada amb compromís ètic, personal i professional.
 • Orientar l'activitat directiva envers la qualitat (eficàcia i equitat).
 • Desenvolupar i implementar projectes per a la gestió operativa, a partir de dades diagnòstiques, propòsits estructurats, accions seqüenciades apropiadament, i amb la previsió pertinent per a la seva avaluació.


Les competències específiques que es treballaran per àmbits són les següents:

Lideratge i direcció estratègica

 • Aglutinar talent i iniciatives al voltant de projectes específics orientats a la innovació i a la internacionalització.
 • Aconseguir el suport i la conformitat de les persones i els grups clau (negociació).
 • Tenir la visió analítica i prospectiva de l'organització per a aconseguir l'objectiu de millora.

Qualitat

 • Desenvolupar estratègies avaluadores.
 • Interpretar les dades de l'avaluació per a la millora del centre educatiu.

Planificació estratègica

 • Utilitzar tècniques de diagnosi per a introduir propostes de millora de gestió, d'organització i/o de metodologia.
 • Elaborar i desenvolupar projectes a curt, mitjà o llarg termini coherents i consistents amb el centre educatiu i compartits per tots els seus membres.

Comunicació i treball en equip

 • Desenvolupar tècniques eficaces de planificació educativa.
 • Comunicar de manera efectiva en els canals formals i informals.
 • Planificar estratègies de comunicació internes i externes.
 • Liderar equips compromesos.
 • Treballar en xarxa per sumar recursos i desenvolupar projectes amb més abast i incidència.

Dret, escola i societat

 • Conèixer, respectar i fomentar positivament l'exercici dels drets dels membres dels diferents sectors de la comunitat educativa.

Treball final de postgrau

 • Dissenyar i desenvolupar projectes de qualitat adients als contextos educatius, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i implementant propostes innovadores.
A qui es dirigeix
El programa s'adreça a professorat de primària i de secundària de centres públics, privats i concertats.
Sortides professionals
Direcció de centres educatius.

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Sessió Informativa. Postgrau Lideratge i Direcció de Centres Educatius

Sessió online:
3 d'octubre, 17.00 h (català)
4 d'octubre, 18.00 h (castellà)Informació i inscripcions

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.