Accés obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Dificultats i Trastorns de l'Aprenentatge

El postgrau de Dificultats i trastorns de l'aprenentatge consta d'una càrrega lectiva de 33 crèdits ECTS repartits en 6 assignatures obligatòries, de 5 crèdits ECTS cadascuna, i un projecte final de postgrau (PFP) de 3 crèdits ECTS.

 

Aquest postgrau es cursa en dos semestres (1 any):

 

Semestre 1:


Bases d'atenció a la diversitat (5 crèdits ECTS)

 • Conceptes generals: educació inclusiva/sistema inclusiu; dificultats d'aprenentatge; atenció a la diversitat; educació especial.
 • Normativa de referència sobre l'atenció a la diversitat.
 • Recursos per a atendre la diversitat: centres ordinaris; centres d'educació especial; unitats de suport a l'educació especial; aules integrals de suport; serveis externs.
 • Recursos humans: tipologia i funcions; modalitats d'intervenció i treball en equip per atendre la diversitat.
 • Alumnat amb dificultats d'aprenentatge; necessitats educatives especials.
 • La pràctica de l'atenció a la diversitat: organització i currículum; programes de diversificació curricular.
   

Processos afectius, motivacionals i socials (5 crèdits ECTS)

 • La resposta educativa a la diversitat: l'escola inclusiva i els processos de construcció de significat i atribució de sentit.
 • Factors motivacionals, afectius i relacionals implicats en l'aprenentatge escolar.
 • Factors relacionals que intervenen en l'aprenentatge escolar: la interacció professor alumne i la influència educativa.
 • Factors relacionals que intervenen en l'aprenentatge escolar: l'aprenentatge cooperatiu com a estratègia d'atenció a la diversitat.
   

Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge (5 crèdits ECTS)

 • Bases cognitives de l'aprenentatge i la memòria.
 • Bases neuroanatòmiques de l'aprenentatge i la memòria.
 • Bases cognitives del llenguatge.
 • Bases neuroanatòmiques del llenguatge.

 

Semestre 2:


Dificultats d'aprenentatge dels continguts curriculars (5 crèdits ECTS)

 • Les dificultats en l'aprenentatge escolar dels continguts curriculars.
 • Les dificultats en l'enseyament i l'aprenentatge dels continguts curriculars de matemàtiques, llengües, ciències naturals i ciències socials.
 • Identificació dels tipus de dificultats d'aprenentatge en cada àrea curricular.
 • Intervenció educativa en la prevenció i resolució de les dificultats d'aprenentatge de les matemàtiques, la llengua, els continguts científics i les ciències socials, com a continguts curriculars.

 

Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques (5 crèdits ECTS)

 • Les dificultats de l'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques.
 • Factors que determinen els trastorns d'aprenentatge de l'escriptura.
 • Bases neurobiològiques de l'escriptura. Disgrafia i disortografia.
 • Factors que determinen els trastorns d'aprenentatge de les matemàtiques. Bases neurològiques de la discalcúlia.
 • Comorbiditats.
 • Recursos i estratègies per a l'intervenció educativa. Anàlisi de casos de trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i les matemàtiques.
   

Trastorns d'aprenentatge de la lectura (5 crèdits ECTS)

 • La lectura: Models del processament lector. Bases neurològiques de la lectura. L'adquisició de la lectura. Mètodes per a l'ensenyament de la lectura.
 • La dislèxia: Factors que determinen els trastorns d'aprenentatge de la lectura. Bases biològiques de la dislèxia. Classificació i subtipus de dislèxia. Comorbiditats.
 • Les dificultats de comprensió lectora. Criteris diagnòstics i sistemes de classificació. L'avaluació i identificació dels problemes de la lectura.
 • Recursos i estratègies per a la intervenció educativa. Intervenció dirigida al nen amb dislèxia. Intervenció dirigida a l'aula. Intervenció dirigida a la família.
 • Anàlisi de casos de trastorns d'aprenentatge de la lectura.

---

Projecte final de postgrau (3 crèdits ECTS)

El projecte final de postgrau és una assignatura orientada al desenvolupament d'una intervenció en el camp professional. Mitjançant el PFP, l'estudiant ha d'integrar i aplicar amb criteri professional, creatiu i innovador les competències adquirides al llarg del diploma de postgrau, incorporant-ne de noves relacionades específicament amb el PFP (autonomia, iniciativa i posada en pràctica i desenvolupament dels coneixements, habilitats i estratègies adquirides anteriorment).

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta:
últims dies


10% de dte. per matrícula anticipada fins al 5 de juliol

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


10% de dte fins al 5 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.