Accés obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau d'Aprenentatge de la Lectura i les Seves Dificultats

Objectius

L'objectiu fonamental del postgrau és oferir una formació especialitzada en la identificació de les dificultats de l'aprenentatge i en la seva intervenció educativa. Per aconseguir-ho, se centra fonamentalment en els elements següents:

 • Conèixer les bases neuroanatòmiques i cognitives de l'aprenentatge i del llenguatge.
 • Analitzar els aspectes fonamentals del desenvolupament, de l'aprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars per a ajustar l'atenció educativa en els nens amb dificultats de lectura.
 • Comprendre, analitzar i/o intervenir en alguns dels processos psicològics implicats en els processos d'ensenyament i aprenentatge de la lectura amb l'objectiu d'ajustar l'atenció educativa, facilitant i promovent els processos d'aprenentatge i de desenvolupament dels alumnes.
 • Conèixer i seleccionar les diferents estratègies, procediments i recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en els casos de dificultats de lectura.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats de lectura.
 • Oferir una formació per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens que tenen dificultats de lectura.
 • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en els casos de dificultats de lectura.
 • Proporcionar una formació per a poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats de lectura.
Perfils

Els perfils més adequats per a fer aquest curs són els següents:

 • Diplomatura de Magisteri o grau de Mestre en Educació Infantil / Primària
 • Llicenciatura de Psicopedagogia
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Pedagogia
 • Diplomatura o grau de Logopèdia
Competències

Les competències que es desenvolupen en el postgrau són les següents:

 • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens que tenen dificultats en l'aprenentatge de la lectura.
 • Capacitat per a comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de l'aprenentatge i del llenguatge, i la seva relació amb les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per a utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, de motivació i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge, per identificar-los, analitzar-los i valorar-los i per elaborar criteris d'intervenció educativa que optimitzin aquests processos.
 • Capacitat per a seleccionar adequadament els diferents procediments i recursos que té el sistema educatiu per a l'atenció de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per a identificar els factors que incideixen en l'aparició de les dificultats d'aprenentatge de la lectura i les alteracions que se'n deriven.
 • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels infants que presenten dificultats d'aprenentatge de la lectura.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb dificultats d'aprenentatge de la lectura.
A qui es dirigeix

El postgrau es dirigeix fonamentalment a professionals de l'ensenyament i de la psicologia (mestres, professors, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs). Per aquest motiu, les àrees de treball es concentren en l'àmbit educatiu formal, com ara mestres de primària en centres d'ensenyament primari i centres específics d'educació especial, o en equips multiprofessionals de suport a l'educació especial. A més, es dirigeix a altres professionals de l'àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment duen a terme el treball en equips psicopedagògics o departaments d'orientació.

Sortides professionals

El postgrau es dirigeix fonamentalment a professionals de l'educació i de la psicologia, però també a altres professionals afins a la valoració i la intervenció de les dificultats de l'aprenentatge de la lectura. Des d'aquesta perspectiva, els llocs de treball per als quals s'especialitza el curs són els següents:

 • Mestres d'educació especial especialistes en pedagogia terapèutica i mestres d'educació especial especialistes en audició i llenguatge en centres ordinaris o centres d'educació especial, com també en serveis educatius que atenen col·legis públics i privats.
 • Mestres en acadèmies de reforç i de reeducació.
 • Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs o orientadors en equips multiprofessionals, serveis educatius o departaments d'orientació d'instituts d'educació secundària.
 • Psicòlegs, pedagogs o psicopedagogs en gabinets públics o privats.
 • Logopedes en serveis educatius, hospitals o gabinets públics o privats.
 • Educadors socials en institucions dedicades a l'atenció de persones amb dificultats d'aprenentatge, com ara unitats d'escolarització compartida, hospitals de dia, centres d'educació especial, etc.

Matrícula oberta

20% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes.

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


20% de dte fins al 9 de juny inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.