Accès obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau d'Aprenentatge de la Lectura i les Seves Dificultats

Objectius

L'objectiu fonamental del postgrau és oferir una formació especialitzada en la identificació de les dificultats de l'aprenentatge i en la seva intervenció educativa. Per aconseguir-ho, se centra fonamentalment en els elements següents:

 • Conèixer les bases neuroanatòmiques i cognitives de l'aprenentatge i del llenguatge.
 • Analitzar els aspectes fonamentals del desenvolupament, de l'aprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars per a ajustar l'atenció educativa en els nens amb dificultats de lectura.
 • Comprendre, analitzar i/o intervenir en alguns dels processos psicològics implicats en els processos d'ensenyament i aprenentatge de la lectura amb l'objectiu d'ajustar l'atenció educativa, facilitant i promovent els processos d'aprenentatge i de desenvolupament dels alumnes.
 • Conèixer i seleccionar les diferents estratègies, procediments i recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en els casos de dificultats de lectura.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats de lectura.
 • Oferir una formació per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens que tenen dificultats de lectura.
 • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en els casos de dificultats de lectura.
 • Proporcionar una formació per a poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats de lectura.
Perfils

Els perfils més adequats per a fer aquest curs són els següents:

 • Diplomatura de Magisteri o grau de Mestre en Educació Infantil / Primària
 • Llicenciatura de Psicopedagogia
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Pedagogia
 • Diplomatura o grau de Logopèdia
Competències

Les competències que es desenvolupen en el postgrau són les següents:

 • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens que tenen dificultats en l'aprenentatge de la lectura.
 • Capacitat per a comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de l'aprenentatge i del llenguatge, i la seva relació amb les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per a utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, de motivació i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge, per identificar-los, analitzar-los i valorar-los i per elaborar criteris d'intervenció educativa que optimitzin aquests processos.
 • Capacitat per a seleccionar adequadament els diferents procediments i recursos que té el sistema educatiu per a l'atenció de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per a identificar els factors que incideixen en l'aparició de les dificultats d'aprenentatge de la lectura i les alteracions que se'n deriven.
 • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels infants que presenten dificultats d'aprenentatge de la lectura.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb dificultats d'aprenentatge de la lectura.
A qui es dirigeix

El postgrau es dirigeix fonamentalment a professionals de l'ensenyament i de la psicologia (mestres, professors, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs). Per aquest motiu, les àrees de treball es concentren en l'àmbit educatiu formal, com ara mestres de primària en centres d'ensenyament primari i centres específics d'educació especial, o en equips multiprofessionals de suport a l'educació especial. A més, es dirigeix a altres professionals de l'àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment duen a terme el treball en equips psicopedagògics o departaments d'orientació.

Sortides professionals

El postgrau es dirigeix fonamentalment a professionals de l'educació i de la psicologia, però també a altres professionals afins a la valoració i la intervenció de les dificultats de l'aprenentatge de la lectura. Des d'aquesta perspectiva, els llocs de treball per als quals s'especialitza el curs són els següents:

 • Mestres d'educació especial especialistes en pedagogia terapèutica i mestres d'educació especial especialistes en audició i llenguatge en centres ordinaris o centres d'educació especial, com també en serveis educatius que atenen col·legis públics i privats.
 • Mestres en acadèmies de reforç i de reeducació.
 • Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs o orientadors en equips multiprofessionals, serveis educatius o departaments d'orientació d'instituts d'educació secundària.
 • Psicòlegs, pedagogs o psicopedagogs en gabinets públics o privats.
 • Logopedes en serveis educatius, hospitals o gabinets públics o privats.
 • Educadors socials en institucions dedicades a l'atenció de persones amb dificultats d'aprenentatge, com ara unitats d'escolarització compartida, hospitals de dia, centres d'educació especial, etc.

Matrícula oberta


Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació