Accés obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau d'IT Project Management

El programa s'estructura en un itinerari acadèmic modular format per 2 cursos d'especialització o semestres, i un projecte.

Postgrau IT project management (30 crèdits)

Descripció de les assignatures

Aquesta assignatura treballa els conceptes, mètodes i eines per a la gestió de projectes de tota índole desenvolupats per les diferents professions de TI, cobrint tot el cicle complet de gestió d'aquests projectes i les diferents àrees de coneixement que el professional ha de dominar per conduir-lo amb èxit. L'assignatura també inclou una introducció a la gestió de programes o carteres de projectes (és a dir, a com es gestiona una col·lecció de diferents projectes). D'orientació pràctica, es basa tant en el Project Management Body of Knowledge (PMBOK, que s'està convertint en l'estàndard de facto dins de la professió) com en altres fonts i en la pròpia pràctica professional dels autors dels continguts de l'assignatura i dels seus professors. La missió d'aquesta assignatura és que l'alumne adquireixi el domini dels mètodes generals de gestió de qualsevol projecte de TI, domini propi del rol d'un director de projecte i d'un director d'oficina de projecte. Això vol dir que s'incideix també en aspectes com la necessitat de l'alineació i de la relació permanent dels objectius del projecte amb els objectius de negoci; la capacitat d'aplicar les principals tècniques d'anàlisi i avaluació de projectes de TI abans i després d'haver-los realitzat; o la capacitat de gestionar els diferents actors o parts interessades en el cicle de gestió del projecte, entre uns altres.

L'assignatura es desenvolupa al llarg de 9 mòduls didàctics:

 1. La gestió de projectes. Conceptes bàsics
 2. Components de la gestió de projectes: les àrees de coneixement
 3. Iniciació del projecte i treballs previs
 4. Planificació del projecte
 5. Execució del projecte
 6. Seguiment i control del projecte
 7. Tancament del projecte
 8. El "costat humà" de la gestió de projectes
 9. Gestió de programes

Aquesta assignatura aborda els camps d'actuació del director de TI, figura que ha evolucionat des d'una responsabilitat tècnica de gestió dels actius de TI a una de detecció del valor i oportunitats que les TI poden aportar no solament al funcionament de l'organització, sinó també al plantejament estratègic i de negoci. Aquests camps d'actuació inclouen, doncs, l'alineament estratègic amb el negoci; la seva instanciació en un pla estratègic de sistemes, és a dir, la seva materialització i concreció en accions, indicadors de monitoratge i en prioritats d'inversió; les aportacions a la cadena de valor de les TI; i la visió de l'estructura de la funció informàtica en l'organització (les persones, els equips, els departaments, els projectes, els serveis subministrats i la provisió d'aquests). En aquesta assignatura també es presenten les parts de certs marcs de referència (com, per exemple, COBIT o ISO 38500) que incideixen en aquests camps d'actuació del rol de direcció estratègica de TI.

L'assignatura es desenvolupa al llarg de sis mòduls didàctics i un cas pràctic:

 1. Decisions estratègiques en sistemes i tecnologies de la informació
 2. Tecnologies de la informació i estratègia d'empresa
 3. Planificació estratègica de sistemes i tecnologies de la informació
 4. Transformació de la funció informàtica
 5. Direcció estratègica de la infraestructura i les operacions
 6. Innovació: models de negoci basats en les TIC
 7. Cas pràctic: el cas DEFSA

La planificació de TI pot i ha de plantejar-se en si mateixa com un projecte estratègic de TI, plantejament que es treballarà també en aquesta assignatura.

Aquesta assignatura defineix la problemàtica que es planteja una organització en el moment de decidir com dotar-se dels serveis de TI que necessita. S'analitzen les diferents alternatives existents entre la provisió interna i l'externalització total, els avantatges i inconvenients, les seves especificidades segons el tipus de servei SI/TI, i segons el tipus i sector al qual pertany l'organització. I tot això considerant les propostes dels marcs de referència orientats a aquesta tasca d'aprovisionament (com, per exemple, CMMI-ACQ).

D'altra banda, les necessitats d'adquisició de TI poden i han de plantejar-se en si mateixes com a projectes de TI, plantejament que es treballarà també en aquesta assignatura.

L'assignatura es desenvolupa al llarg dels mòduls didàctics següents:

 1. Conceptes d'aprovisionament de serveis, sistemes i tecnologies de la informació (SSTI)
 2. El cicle de l'aprovisionament i els marcs de referència
 3. La complexitat de l'aprovisionament en un cas real
 4. Especificitats de l'aprovisionament segons els tipus d'SSTI

Aquesta assignatura aborda els processos seguits per les organitzacions amb la finalitat d'aconseguir tant la seva integració de processos com la seva integració organitzativa. Això, evidentment no pot fer-se al marge, al seu torn, de la integració els seus sistemes informàtics (ERP, CRM, SCM, BI), aspecte que també analitzarem i posarem en pràctica, en el context de certs marcs de referència (com, per exemple, TOGAF).

Aquests sistemes informàtics, gairebé sempre obtinguts externament, són diversos en tipologia i possibilitats principals: part d'aquesta assignatura es dedicarà també a l'anàlisi d'aquesta diversitat.

D'altra banda, les necessitats d'integració de TI poden i han de plantejar-se en si mateixes com a projectes de TI, plantejament que es treballarà també en aquesta assignatura.

Els conceptes al voltant de la integració empresarial mitjançant els sistemes d'informació s'introdueixen de forma progressiva i gradual al llarg dels diferents mòduls didàctics de l'assignatura.

 1. Motivacions i fonaments d'integració empresarial
 2. Integració horitzontal mitjançant sistemes d'informació
 3. Integració vertical mitjançant sistemes d'informació
 4. Integració empresarial ad hoc mitjançant sistemes d'informació

És imprescindible fer aquest treball per a obtenir la titulació de postgrau. El treball final està orientat a la reflexió o a la pràctica sobre gestió de projectes de TI i a l'acció dirigida del disseny d'una iniciativa o servei empresarial.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta:
últims dies


10% de dte. per matrícula anticipada fins al 5 de juliol

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


10% de dte fins al 5 de juliol inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.