Accés obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau d'Intel·ligència de Negoci i Anàlisi de Dades

El postgrau d'Intel·ligència de Negoci i Anàlisi de Dades es dirigeix a un perfil funcional, empresarial i/o tècnic interessat en formació de mètodes, tècniques i eines d'anàlisi i gestió de dades i en la utilització de tecnologies de generació de valor de les dades, a nivell d'usuari avançat.

Està compost per les especialitats:

Semestre 1 ESP1. Analítica de Dades (Data Analytics)
Semestre 2 ESP2. Gestió de Dades

 


Especialitats i assignatures


E1. Analítica de Dades (Data Analytics) 

Aquesta especialitat es dirigeix a introduir l'estudiant en els conceptes, els mètodes, les tècniques i les eines que utilitzen els sistemes d'intel·ligència de negoci, dades massives (big data) i ciència de dades, amb casos pràctics i l'ús de programari especialitzat.

Es compon de les assignatures següents:

 • Fonaments d'intel·ligència de negoci (6 crèdits): en aquesta assignatura l'estudiant es familiaritza amb un sistema complet d'intel·ligència de negoci (la «fàbrica d'informació») i amb els diferents components: el magatzem de dades, els processos d'extracció i transformació, la creació del magatzem de dades, l'anàlisi multidimensional i l'elaboració d'informes i quadres de comandament. L'estudiant treballa amb diferents eines (Pentaho, MySQL, Tableau) i sobre bases de coneixement de la consultora Gartner.
 • Fonaments del big data (6 crèdits): en aquesta assignatura l'estudiant treballa el que alguns han anomenat la «gestió extrema de la informació», és a dir, la transformació de l'enorme volum de dades ocult a l'interior de la mateixa organització o present entorn seu, els diferents tipus de dades i informació i la seva aplicació en l'empresa. S'hi estudia el cicle de vida de la gestió de dades massives i els aspectes tecnològics, legals i ètics. L'estudiant treballa amb universos de dades pròpies de la universitat, cedits per empreses o procedents de les xarxes socials, per mitjà d'eines com Apache Hadoop i Apache Spark.
 • Fonaments de data science (6 crèdits): aquesta assignatura presenta els conceptes i la tipologia d'anàlisi de diferents tipus de dades, els models i els algorismes d'ús més freqüent de classificació i agrupació, i les metodologies i els estàndards professionals i científics que es fan servir en analítica de negoci i la ciència de dades aplicada. En aquesta assignatura, l'estudiant treballa principalment amb R i Rstudio, encara que es poden fer exercicis amb altres eines.

 

E2. Gestió de Dades (Data Management)

Aquesta especialitat es dirigeix a proporcionar al professional de perfil tecnològic capacitats pràctiques per a gestionar i emmagatzemar dades relacionals i no relacionals, i també gestionar les dades com un actiu de valor per mitjà del govern de dades.

Es compon de les assignatures següents:

 • Data governance (6 crèdits): en aquesta assignatura, l'estudiant es familiaritza amb el govern de dades, una pràctica que uneix persones, processos i tecnologia per a canviar la manera en què les dades són adquirides, gestionades, mantingudes, transformades en informació, compartides en el context de l'organització com a coneixement comú i sistemàticament obtingudes per l'empresa per millorar la rendibilitat. L'estudiant treballa amb eines ofimàtiques (DOC, XLS, PPT) i amb eines especialitzades per al desenvolupament d'un programa de govern de dades (Trifacta o Talend).
 • Bases de dades analítiques (6 crèdits): en aquesta assignatura s'aprèn a crear un magatzem de dades adequat que ofereixi suport en la presa de decisions de l'organització. Es presenta de manera conceptual l'arquitectura d'emmagatzematge (data warehousing) i es donen pautes per a construir aquest tipus de sistemes. La posada en pràctica es duu a terme mitjançant la resolució d'un cas pràctic extens per al qual s'utilitzen diferents eines especialitzades (Pentaho, Microsoft, Oracle i PostgreSQL).
 • Bases de dades NoSQL (6 crèdits): les bases de dades NoSQL constitueixen una alternativa a les bases de dades relacionals i són especialment adequades per a certs dominis d'aplicació: dominis que treballen amb grans volums de dades, dominis on es necessiti una distribució o disponibilitat altes, dominis que treballen amb dades poc estructurades i dominis en què s'estableixen múltiples i complexes interrelacions de les dades. En aquesta assignatura es presenten els principis i els conceptes d'aquest tipus de bases de dades, els models de dades subjacents i els problemes que presenta la distribució en l'emmagatzematge i la gestió de les dades. Es treballen diferents tipus de bases de dades NoSQL (clau-valor, documents, orientades a columnes i grafs) amb eines com Riak, MongoDB o Neo4j.
Recursos para el aprendizaje

L'estudiant disposa al llarg del programa de recursos comuns de suport i aprenentatge:

 • Una assignatura transversal optativa d'adquisició de competències digitals (Aprofitar les TIC en postgrau), que té per objecte familiaritzar-se amb l'ús de les eines del campus i aules de la UOC, i la formació en tècniques d'informació i comunicació social per a la formació virtual.
 • Un laboratori virtual de tecnologies i eines de business intelligence, que dóna servei de suport en l'ús de les eines. El programa té acords amb els principals fabricants de programari de business intelligence i big data, amb empreses d'infraestructura virtualitzada i amb un laboratori d'eines de programari de codi obert.
 • Un laboratori virtual de llenguatges de programació, que proporciona suport al estudiant durant tot el programa  en temes relacionats amb la programació, especialment en llenguatge R.
 • Un tutor assignat al llarg de tot el programa, per al seguiment individualitzat del progrés de l'estudiant, la resolució d'incidències administratives i la coordinació amb els docents. L'aula de tutoria proporciona també informació d'actualitat, anuncis d'esdeveniments i cursos i ofertes de treball.
 • Un conjunt de recursos per a l'aprenentatge no guiat: un blog sobre temes d'actualitat, un canal de vídeo, diverses webs pròpies, una wiki sobre l'ús de les eines de laboratori, un repositori de casos i projectes de finalització de carrera, accés a les bases de dades de l'empresa de prospectiva Gartner, a la Biblioteca Virtual de la Universitat i a la xarxa de recursos de les biblioteques públiques.

 
Eines de programari
 

La UOC té acords de col·laboració estable amb els programes acadèmics de IBM, Microsoft, Cloudera, QlikView i Tableau. Així mateix, contínuament estem avaluant altres eines i acords amb altres fabricants.

La UOC ha tingut tradicionalment un compromís amb el programari de codi obert, especialment en l'àmbit de la intel·ligència de negoci. La nostra eina de referència en anàlisi estadístic i mineria de dades és R, pel qual disposem de manuals, tutorials i una web de continguts. La nostra eina de referència en l'explotació i anàlisi de dades massives són Apache Hadoop i Apache Spark

Depenent de les exigències de rendiment del programari, algunes aplicacions es poden descarregar en l'ordinador de l'estudiant o bé accedir a màquines virtuals d'Amazon i Azure des de la mateixa aula.

Es recomanable disposar de màquines i SO de 64 bits i 4 GB de RAM mínim (8 GB recomanades).

En la descripció de cada especialitat i assignatura, s'inclouen les eines que s'utilitzen per a l'aprenentatge. Aquesta descripció pot canviar en cada convocatòria en funció de les necessitats docents, l'actualització del programa i la relació amb fabricants actuals o nous.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

 • Màster propi: 2 anys
 • Diploma de postgrau: 1 any
 • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
 • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta

20% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes.

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


20% de dte fins al 9 de juny inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.