Accès obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Gestió de la Ciberseguretat i Privadesa

Objectius
El postgrau de Gestió de la Ciberseguretat i de la Privadesa aporta una formació tècnica i especialitzada en l'àmbit de la gestió de la seguretat informàtica. L'ensenyament combina l'adquisició d'una base teòrica sòlida de coneixements amb una formació pràctica i basada en l'estudi de casos reals. Després de completar el programa, l'estudiant serà capaç d'avaluar, administrar i controlar els riscos de seguretat d'una companyia. Podrà assumir la responsabilitat d'analitzar els riscos de l'organització, fer la comunicació d'aquests riscos i aplicar les solucions necessàries per tal de reduir les amenaces de l'organització, promoure la transparència i complir les regulacions.
Perfils

El postgrau de Gestió de la Ciberseguretat i de la Privadesa va adreçat especialment a enginyers, enginyers tècnics, llicenciats o graduats en l'àrea de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.

També hi poden accedir interessats d'altres titulacions o professionals de l'àmbit TIC, a més d'interessats provinents de cicles formatius de l'àmbit TIC.

Competències

L'estudiant adquirirà les competències següents:

 • Capacitat per aplicar el marc jurídic que afecta la gestió de la seguretat dels sistemes informàtics, tenint en compte la legislació relativa a la propietat intel·lectual, el comerç electrònic, la signatura electrònica i la protecció de dades de caràcter personal.
 • Tenir i comprendre coneixements de les estructures normalitzadores, avaluadores i certificadores, i de les normes corresponents que regulen els àmbits de la seguretat.
 • Capacitat per identificar i analitzar els processos crítics d'una organització i també l'impacte que produeix la interrupció d'aquests processos.
 • Capacitat per elaborar un pla de seguretat, tenint en compte tot el procés d'inventari i de classificació d'actius, estudi d'amenaces, anàlisi de riscos i definició del pla d'acció amb el pressupost associat per a l'aprovació de la direcció.
 • Capacitat per desenvolupar un pla de continuïtat i conèixer les seves fases i el personal que s'hi ha d'implicar per desenvolupar-lo. Conèixer les normes i els estàndards de referència relacionats amb la continuïtat del negoci.
 • Capacitat per implantar un SGSI seguint les fases del cicle de Deming.
 • Capacitat per gestionar la certificació d'un SGSI i també capacitat per comprendre, interpretar i explicar els avantatges que aporta la certificació d'aquests sistemes.
 • Capacitat per elaborar i implementar un pla d'auditoria. Ús de les eines habituals per fer una auditoria tècnica de seguretat.
 • Capacitat per fer una anàlisi forense de qualsevol sistema informàtic (ordinadors, mòbils, encaminadors, etc.) i presentar-la en una seu judicial.
 • Capacitat per aplicar les consideracions legals adquirides per fer la gestió d'un incident de seguretat.
A qui es dirigeix

El curs s'adreça a professionals que es dediquen a la gestió de sistemes basats en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i que tenen una base de coneixements tècnics.

L'objectiu del programa és capacitar els estudiants per tal que adquireixin les competències per exercir els perfils professionals següents:

 • Consultor de seguretat / expert en normatives: és el professional que estudia el mercat informàtic pel que fa a nous productes, tendències i serveis de l'àmbit de la seguretat informàtica. Fa l'anàlisi de riscos i elabora plans de continuïtat i polítiques de seguretat dels sistemes d'informació de l'organització, i col·labora amb el responsable de sistemes en tasques d'avaluació, planificació i coordinació de noves implantacions.
 • També és el responsable de la documentació de polítiques, de procediments i estàndards de seguretat i, alhora, del compliment dels estàndards internacionals i de les regulacions que s'apliquin a l'organització. És un expert en matèria de protecció de dades i gestió de la informació.
 • Implantador de sistemes de gestió de la seguretat de la informació (SGSI): és el responsable de desplegar els SGSI, complint les normatives vigents.
 • Auditor de seguretat de sistemes d'informació: és el responsable de verificar el funcionament correcte de les mesures de seguretat i també del compliment de les normes i lleis corresponents. Entre les seves responsabilitats hi ha la de crear controls i indicadors per al manteniment d'un nivell de protecció adequat revisant-los periòdicament, avaluar l'efectivitat dels controls, avaluar el compliment de les normes de seguretat, analitzar les intrusions en el sistema informàtic i desenvolupar una anàlisi forense (segon nivell de resposta davant d'incidents), i col·laborar amb els consultors de seguretat per elaborar polítiques i plans de contingència.

Pròxima matrícula:
novembre 2021

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.