Accès obert Vols més informació?

Gestió i Auditoria de la Seguretat

Diploma de Postgrau

Objectius

El postgrau de Gestió i auditoria de la seguretat aporta una formació tècnica i especialitzada en l'àmbit de la gestió de la seguretat informàtica. L'ensenyament combina l'adquisició d'una base teòrica sòlida de coneixements amb una formació pràctica i basada en l'estudi de casos reals. Després de completar el programa, l'estudiant serà capaç d'avaluar, administrar i controlar els riscos de seguretat d'una companyia. Podrà assumir la responsabilitat d'analitzar els riscos de l'organització, fer la comunicació d'aquests riscos, i aplicar les solucions necessàries per tal de reduir les amenaces de l'organització, promoure la transparència i complir les regulacions.

L'estudiant adquirirà les competències següents:

 • Capacitat per a aplicar el marc jurídic que afecta la gestió de la seguretat de sistemes informàtics, tenint en compte la legislació relativa a la propietat intel·lectual, el comerç electrònic, la signatura electrònica i la protecció de dades de caràcter personal.
 • Tenir i comprendre coneixements de les estructures normalitzadores, avaluadores i certificadores, i de les normes corresponents que regulen els àmbits de la seguretat.
 • Capacitat per a identificar i analitzar els processos crítics d'una organització i també l'impacte que produiria la interrupció d'aquests processos.
 • Capacitat per a elaborar un pla de seguretat, tenint en compte tot el procés d'inventari i classificació d'actius, estudi d'amenaces, anàlisi de riscos i definició del pla d'acció amb el pressupost associat per a l'aprovació de l'adreça.
 • Capacitat per a desenvolupar un pla de continuïtat, i conèixer les seves fases i el personal que s'hi ha d'implicar per a desenvolupar-lo. Conèixer les normes i els estàndards de referència relacionats amb la continuïtat de negoci.
 • Capacitat per a implantar un SGSI seguint les fases del cicle de Deming.
 • Capacitat per a gestionar la certificació d'un SGSI i també capacitat per a comprendre, interpretar i explicar els avantatges que aporta la certificació d'aquests sistemes.
 • Capacitat per a elaborar i implementar un pla d'auditoria. Ús de les eines habituals per a fer una auditoria tècnica de seguretat.


Capacitat per a fer una anàlisi forense de qualsevol sistema informàtic (ordinadors, mòbils, encaminadors, etc.) i presentar-la en una seu judicial.

Capacitat per a aplicar les consideracions legals adquirides per a fer la gestió d'un incident de seguretat.

A qui es dirigeix

El curs s'adreça a professionals que es dediquen a la gestió de sistemes basats en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i que tenen una base de coneixements tècnics.

L'objectiu del programa és capacitar els estudiants per tal que adquireixin les competències per a exercir els perfils professionals següents:

 • Consultor de seguretat / expert en normatives: és el professional que estudia el mercat informàtic pel que fa a nous productes, tendències i serveis de l'àmbit de la seguretat informàtica. Fa anàlisi de riscos i elabora plans de continuïtat i polítiques de seguretat dels sistemes d'informació de l'organització, i col·labora amb el responsable de sistemes en tasques d'avaluació, planificació i coordinació de noves implantacions.
  També és el responsable de la documentació de polítiques, de procediments i d'estàndards de seguretat i, alhora, del compliment dels estàndards internacionals i de les regulacions que s'apliquin a l'organització. És un expert en matèria de protecció de dades i gestió de la informació.
 • Implantador de sistemes de gestió de la seguretat de la informació (SGSI): és el responsable de desplegar els SGSI, complint les normatives vigents.
 • Auditor de seguretat de sistemes d'informació: és el responsable de verificar el funcionament correcte de les mesures de seguretat i també del compliment de les normes i lleis corresponents. Entre les seves responsabilitats hi ha crear controls i indicadors per al manteniment del nivell de protecció adequat —revisant-los periòdicament—, avaluar l'efectivitat dels controls, avaluar el compliment de les normes de seguretat, analitzar les intrusions en el sistema informàtic i desenvolupar una anàlisi forense (segon nivell de resposta davant d'incidents), i col·laborar amb els consultors de seguretat per a elaborar polítiques i plans de contingència.

Pròxima matrícula: novembre 2019

Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació