Accès obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Fabricació Intel·ligent i Transformació Digital de l'Empresa (interuniversitari: UOC, ESUPT)

Objectius

Formació plantejada sobre la base de l'estudi de casos reals de l'entorn industrial i de suficient amplitud per a proporcionar la formació integradora necessària en la Indústria 4.0. Els estudiants aprendran els problemes del món real i discutiran les possibles solucions amb l'objectiu d'ampliar el seu coneixement i experiència pràctica, i es formaran com a enginyers integradors de coneixements i tecnologies de diverses àrees relacionades amb la Indústria 4.0.

Objectius específics:

 • Entendre i aplicar els elements clau de la indústria 4.0.
 • Analitzar i valorar solucions tècniques implementades en la indústria.
 • Posar en pràctica conceptes teòrics i aplicar-los en un entorn real.
 • Conèixer i aplicar les noves tecnologies de la fabricació additiva (impressió en 3D).
 • Conèixer els avenços en el camp de la robòtica industrial, especialment quant a la robòtica col·laborativa.
 • Aplicar noves tecnologies de la producció en els sistemes de fabricació.
 • Obtenir una visió global de les possibilitats de la realitat virtual i la realitat augmentada en el disseny de producte i en la planta de fabricació.
 • Conèixer i entendre els nous requeriments per a competir que té l'empresa industrial en un entorn econòmic globalitzat, prestant especial atenció a la gestió del procés d'innovació tecnològica.
 • Conèixer i aplicar tècniques per al desenvolupament de producte per als nous processos de fabricació.
 • Adquirir capacitat de disseny de productes innovadors prioritzant l'orientació al client i la reducció del temps d'accés al mercat (time-to-market).
 • Entendre i aplicar plataformes tecnològiques de gestió del cicle de vida del producte (PLM).
 • Saber fer un disseny estratègic del producte.
 • Planificar la producció i les necessitats de materials.
 • Dissenyar polítiques de gestió d'estoc de matèries primeres i de producte acabat.
 • Aplicar la gestió intel·ligent a la cadena logística.
 • Conèixer els sistemes d'informació corporatius i la seva aplicació en la gestió del cicle de vida del producte i de la producció.
 • Entendre i aplicar plataformes tecnològiques de gestió de l'execució del pla d'operacions (ERP-MES).
 • Entendre i aplicar plataformes tecnològiques de gestió de la cadena logística (ERP-SCM).
 • Entendre i aplicar el marc legal i normatiu bàsic relacionat amb les activitats desenvolupades a la planta de fabricació.
 • Entendre i aplicar el marc legal bàsic relacionat amb l'impacte ambiental de l'activitat industrial.
 • Conèixer els aspectes bàsics en la gestió de projectes propis i col·laboratius en R+D+I.
 • Adquirir criteris per a analitzar i valorar solucions tècniques aplicant tecnologies facilitadores de la indústria 4.0.
 • Saber identificar la informació clau en la digitalització del sistema de fabricació.
 • Saber com definir i gestionar els processos de negoci de les cadenes de valor principal i de suport.
 • Conèixer les implicacions del procés de transformació digital de l'empresa industrial, i analitzar els requeriments per a iniciar i desenvolupar aquest procés.
 • Saber plantejar la definició de processos de negoci, i la seva digitalització i gestió.
 • Conèixer i entendre la dinàmica de la fàbrica intel·ligent i la seva relació amb el desenvolupament de nous models de negoci.
 • Saber utilitzar eines i metodologies per a la definició i desenvolupament de models de negoci innovadors.
 • Conèixer eines i saber aplicar-les per a la gestió del coneixement i per a gestionar el procés d'innovació de l'empresa.
 • Disposar dels coneixements bàsics per a seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacin les necessitats de l'organització, amb els criteris de cost i qualitat identificats.
 • Conèixer les solucions de la computació en el núvol (cloud computing) i analitzar les seves possibilitats en la indústria 4.0.
 • Entendre els elements clau de la gestió de la ciberseguretat en la indústria 4.0.
 • Entendre els elements clau dels sistemes de dades massives (big data) en la indústria 4.0 i les bases de la seva aplicació.
Perfils

El postgrau de Fabricació Intel·ligent i Transformació Digital de l'Empresa va dirigit a enginyers que vulguin treballar en l'entorn industrial i complementar la seva formació per aconseguir un perfil d'integrador de sistemes en la Indústria 4.0, i que vulguin adquirir experiència pràctica a partir de l'estudi de casos reals d'empreses del sector industrial.

Competències

En finalitzar els estudis, l'estudiant haurà adquirit les competències següents:

 • Conèixer els elements clau per a crear valor en la indústria 4.0.
 • Conèixer i aplicar noves tecnologies de la producció en els processos industrials.
 • Conèixer i aplicar tecnologies de la informació i la comunicació per a l'automatització i la digitalització de processos industrials.
 • Dissenyar i gestionar productes i processos amb criteris d'innovació i generació de valor per al client, i aplicar mètodes i tecnologies per a la gestió del cicle de vida.
 • Organitzar i planificar els processos de la fàbrica intel·ligent.
 • Analitzar requeriments i dissenyar implantacions de sistemes d'informació industrials per a una planta de fabricació (MES, ERP, SCM, etc.).
 • Conèixer el marc legal i normatiu bàsic de l'activitat industrial.
 • Conèixer i aplicar les eines bàsiques per a la gestió de projectes industrials.
 • Conèixer els processos de negoci de l'empresa industrial i aplicar els fonaments i les tecnologies per a la transformació digital de l'empresa.
 • Conèixer i aplicar mètodes i tecnologies per a la gestió de la innovació.
 • Conèixer i aplicar tecnologies i models per al tractament avançat de dades.
 • Conèixer i aplicar tecnologies per a la computació en el núvol (cloud computing) i la gestió de la ciberseguretat.
 • Conèixer i utilitzar tecnologies per a la intel·ligència de negoci (business intelligence) i les dades massives (big data).
 • Dissenyar nous models de negoci disruptius basats a la tecnologia.
A qui es dirigeix
 • Enginyers que vulguin treballar, o treballin, en l'entorn industrial i que vulguin complementar la seva formació per aconseguir un perfil de gestor o de desenvolupador de producte a la fàbrica intel·ligent (smart factory).
 • Professionals i directius interessats a aprofundir en la cultura digital i la seva capacitat transformadora del model industrial, que fa possibles noves vies i models de negoci.
 • Directius i professionals que vulguin obtenir la visió holística necessària per a gestionar el procés de transformació digital de l'empresa industrial més enllà de la tecnologia o del punt de vista únic de l'àrea de producció.
Sortides professionals

Aquesta nova era de producció industrial, està creant sortides laborals més específiques,  és per això que, depenent de la teva experiència i projecció professional, podràs treballar com:

 • Enginyer de desenvolupament de producte.  
 • Gerent de robòtica col·laborativa.  
 • Gerent d¿impressió additiva.
 • Gestor de transformación digital.
 • Comercial tècnic (automatització/digitalització de processos, enginyer pre-venda)
 • Responsable de disseny i gestió de projectes de transformació digital.  

Matrícula oberta:
últims dies


Inici de docència: 20 octubre

Fracciona en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Matricula't
Consulta el procés de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Presentació del programa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.