Accés obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Disseny i Programació per a la Web

Aquest Postgrau consta de cinc assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna.El postgrau es cursa en dos semestres.El primer semestre es cursen 3 assignatures (18 crèdits) i el segons semestre es cursen 2 assignatures (12 crèdits)

 

Postgrau de Disseny i Programació per a la web (30 crèdits)
 

  • Primer semestre (18 crèdits)

     

HTML i CSS (6 ECTS)

En aquesta assignatura l'estudiant adquirirà els coneixements necessaris per a la creació de pàgines web semàntiques i accessibles usant les especificacions més actuals d'HTML i CSS.

Disseny d'interfícies interactives (6 ECTS)

Aquesta assignatura ofereix una visió multidisciplinària dels principis i aproximacions al disseny d'interfícies efectiu, centrant-se en com es dissenyen productes interactius que millorin i facilitin la manera en què la gent es comunica, interactua i treballa. L'estudiant afrontarà els principals principis del disseny d'interfícies, l'anàlisi d'activitats i usuaris, l'avaluació d'interfícies i el test d'usabilitat.

Programació en en JavaScript per a programadors (6 ECTS)

Aquesta assignatura, adreçada a estudiants que ja tenen coneixements de programació, entra en profunditat en les particularitats de JavaScript, d'acord amb l'especificació ES2015. Es treballaran específicament l'asincronia i la interacció amb el DOM (o model d'objectes del document), especialment importants per al desenvolupament d'aplicacions web. També s'hi veuen algunes de les principals eines i utilitats que s'utilitzen en el desenvolupament en JavaScript.

 

  • Segon semestre (12 crèdits)

 Desenvolupament back-end amb PHP (6 ECTS)

Aquesta assignatura introdueix l'estudiant en el món del desenvolupament en el costat servidor.Treballarem sobre una pila AMP (Apache, MySQL, PHP), encara que els coneixements adquirits seran traslladables a qualsevol altre entorn. Treballarem tant amb frameworks com ara Symphony com usant les capacitats dels gestors de continguts actuals (com ara WordPress i Drupal) com a base per al desenvolupament ràpid d'aplicacions sofisticades.

Desenvolupament front-end amb frameworks Javascript (6 ECTS)

En aquesta assignatura els estudiants coneixeran la situació actual del desenvolupament front-end i els principals entorns de desenvolupament i frameworks, també treballaran amb un framework,crearan la part front-end d'una aplicació i veuran de quina manera s'ha de treballar el front-end quan s'està creant una aplicació mòbil amb Javascript. 

Recursos per a l'aprenentatge

El programa proporciona als estudiants els recursos d'aprenentatge vinculats a cadascuna de les assignatures per a la realització de la seva activitat docent.

L'origen d'aquests recursos d'aprenentatge és múltiple. Es tracta tant de materials docents que la mateixa UOC encarrega i elabora com de recursos que hi ha a la xarxa o ja publicats per tercers.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster propi: 2 anys
  • Diploma de postgrau: 1 any
  • Especialització: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs: entre 1 i 6 mesos

 

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.