Accés obert Vols més informació?

Diploma de Postgrau de Ciberseguretat en Xarxes i Sistemes

Objectius
El postgrau de Ciberseguretat en Xarxes i Sistemes proporciona una formació tècnica i especialitzada en l'àmbit de la seguretat en xarxes i sistemes. L'ensenyament combina l'adquisició d'una base teòrica sòlida de coneixements amb una formació pràctica i basada en l'estudi de casos reals. Després de completar el programa, l'estudiant serà capaç de dissenyar i implementar estratègies que puguin garantir la seguretat dels recursos informàtics d'una empresa, per mitjà de polítiques de prevenció, protecció i prevenció d'atacs.
Perfils

El Postgrau de Ciberseguretat en xarxes i sistemes va adreçat va especialment a enginyers, enginyers tècnics, llicenciats o graduats en l'Àrea de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.

També hi poden accedir interessats d'altres titulacions i /o professionals de l'àmbit TIC , així com interessats provinents de cicles formatius de l'àmbit TIC.

Competències

L'estudiant adquirirà les competències següents:

 • Conèixer les tècniques d'explotació de vulnerabilitats d'una xarxa i els punts febles d'un sistema.
 • Capacitat per identificar, avaluar i gestionar els principals riscos d'un domini informàtic, tant tecnològics com procedents de l'enginyeria social.
 • Capacitat per usar tècniques i contramesures bàsiques de seguretat per a la prevenció d'atacs derivats de l'enginyeria social.
 • Coneixement i utilització d'eines per a l'administració i la protecció de xarxes cablejades i sense fils, i la gestió d'alertes de seguretat.
 • Capacitat per concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes de comunicacions en contextos residencials, empresarials o institucionals, responsabilitzant-se de la seguretat del sistema i de la protecció de les dades dels usuaris.
 • Conèixer les tècniques principals de seguretat en els sistemes operatius.
 • Capacitat per configurar i administrar una base de dades físicament i lògicament, per tal d'assegurar la integritat, la disponibilitat i la confidencialitat de la informació emmagatzemada.
 • Capacitat per realitzar una configuració experta d'un servidor GNU/Linux o Windows.
 • Capacitat per dissenyar solucions integrals apropiades en escenaris complexos que combinin les tècniques i les contramesures conegudes per a la prevenció, la detecció i la dissuasió d'atacs.
A qui es dirigeix

El curs s'adreça a professionals que vulguin adquirir responsabilitats relacionades amb l'administració de xarxes i sistemes corporatius. En particular, el perfil dels estudiants del postgrau és el d'enginyers, graduats i professionals de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

L'objectiu del programa és capacitar els estudiants per tal que adquireixin les competències per exercir els perfils professionals següents:

 • Director de sistemes informàtics: dirigeix, supervisa i proposa processos operatius mitjançant sistemes informàtics. Executa les polítiques i els plans informàtics i tecnològics de la institució.
 • Consultor de seguretat de sistemes de la informació: en l'àmbit d'una organització, és el responsable d'identificar els riscos vinculats a l'ocupació dels serveis informàtics i de proposar solucions per dotar-los d'un bon nivell de seguretat. Dona suport a l'aplicació de solucions i defineix els procediments organitzatius que puguin ser plenament eficaços amb relació al sistema de seguretat. Desenvolupa procediments i mètodes de seguretat. Identifica, selecciona, especifica i planifica els mecanismes de seguretat. Divulga les polítiques de seguretat, involucrant-hi tots els membres de l'organització.
 • Enginyer de comunicació de veu i dades: dissenya arquitectures de xarxes de dades segures (internet, xarxes de dades privades, etc.) i dissenya xarxes sense fils segures (Wifi, WiMAX, GSM, UMTS, etc.).
 • Administrador de xarxes i sistemes: porta a terme accions congruents amb l'estratègia definida per l'oficial de seguretat. Entre les responsabilitats que assumeix hi ha la implementació, la configuració i l'operativa dels controls de seguretat informàtica (tallafocs, IPS/IDS, filtres contra programes maliciosos o antimalware, etc.); el monitoratge d'indicadors de controls de seguretat; proveir un primer nivell de resposta davant d'incidents (típicament per mitjà d'accions en els controls de seguretat que operen); donar suport a usuaris; gestionar l'alta, la baixa i la modificació d'accessos a sistemes i aplicacions, i gestionar els pedaços de seguretat informàtica (proves i instal·lació).
 • Administrador de bases de dades: gestiona les bases de dades corporatives.
 • Auditors tècnics de seguretat: especialistes en monitoratge, anàlisi del trànsit de xarxes i detecció d'intrusions.

Matrícula oberta

20% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Informació de matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada


20% de dte fins al 9 de juny inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.